h

inspraakprocedure structuurvisie Nieuwkoop moet over

1 september 2009

inspraakprocedure structuurvisie Nieuwkoop moet over

“Het plan voor de Noordse buurt is na de inspraakprocedure te veel veranderd. De inspraak moet dus opnieuw”, vindt SP-statenlid Frank-Johan Hoogendam. Oorspronkelijk zou er in drie kernen worden gebouwd, maar na de wijzigingen vindt er woningbouw in vijf kernen plaats. Hoogendam: “Er is nu dus woningbouw in twee extra kernen gepland. De inwoners van die kernen hebben de hele inspraakprocedure aan zich voorbij laten gaan, maar worden nu alsnog geconfronteerd met woningbouw. Ook zij hebben recht op inspraak. Daarom vindt de SP dat de procedure opnieuw moet worden gestart.” De SP zal een voorstel daartoe indienen. Het plan van de gemeente Nieuwkoop om de verouderde glastuinbouw in de Noordse Buurt te transformeren naar een natuurgebied heeft de steun van de SP. “We hadden liever zien dat deze sanering op andere wijze werd gefinancierd dan door de bouw van dure woningen”, aldus Hoogendam. “Maar er zijn flink wat goede kanten aan het plan. Bijvoorbeeld het scheppen van nieuwe natuur, die bij het Groene Hart komt, maar ook de voordelen voor de Nieuwkoopse Plassen. Voor ons is het ook belangrijk dat de gemeente heeft toegezegd dat het tekort aan sociale woningbouw in dit plan op andere locaties wordt gecompenseerd.” Het nieuwe plan is volgens de SP zelfs een verbetering omdat de geplande woningbouw beter over de woonkernen is gespreid.

De bezwaren van de SP gaan dus niet zozeer over de gewijzigde structuurvisie zelf, maar over de procedure. “Doordat er het plan nu zo sterk is gewijzigd, zijn er veel nieuwe mensen bij betrokken,” legt Hoogendam uit. “Mensen die in een eerder stadium dachten dat er in hun dorp geen woningen zouden worden gebouwd. Nu dit toch gebeurd, moeten die mensen ook gebruik kunnen maken van de hele inspraakprocedure.” Volgens Hoogendam is dit geen irreële eis. “Er is voldoende jurisprudentie bij de Raad van State. Als een structuurvisie na de ter inzage legging wezenlijk wordt veranderd, moet het plan opnieuw ter inzage worden gelegd.”

U bent hier