h

Oppositie eist opheldering varianten Rijnlandroute

24 september 2009

Oppositie eist opheldering varianten Rijnlandroute

D66, SP en GroenLinks hebben opheldering gevraagd aan Gedeputeerde Staten over informering over de Rijnlandroute. Onlangs werd duidelijk dat er verschillende presentaties gegeven zijn door de gedeputeerde. Colleges van de gemeenten die betrokken zijn bij de Rijnlandroute kregen hierdoor andere informatie dan de Statenleden en burgergroepen. Het lijkt er inmiddels op dat Gedeputeerde Staten niet meer serieus meerdere tracémogelijkheden onderzoeken, maar dat er slechts nog één optie overblijft. Dat is het zogenaamde N11-West tracé, dat dwars door de Oostvlietpolder bij Voorschoten snijdt. Tijdens de presentatie voor de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie, werd vorige week echter voorgeschoteld dat een keur aan varianten nog mogelijk is, waaronder natuurvriendelijke oplossingen en tunneltrajecten.

De drie oppositiepartijen in de Provinciale Staten geven de ideeëngroepen die zich nu hebben teruggetrokken uit het overleg met het provinciebestuur groot gelijk. Burgerparticipatie wordt niet serieus genomen als onvolledige informatie gegeven wordt. Provinciale Staten drongen bij het provinciebestuur van begin af aan juist aan op overleg met burgergroepen zoals rembrandttunnel.nl, om tot een inpassing van de Rijnlandroute te komen die draagvlak heeft in het gebied.

Geertjan Wenneker, fractievoorzitter van D66, vindt de gang van zaken op zijn zachtst gezegd merkwaardig. “Het is kwalijk wanneer bestuurders, volksvertegenwoordigers en burgers op verschillende wijze worden geïnformeerd. Hierdoor wordt de controlerende taak van Provinciale Statenleden ondermijnd. Op deze manier kunnen wij geen zuiver debat voeren met de gedeputeerde”.

D66, SP en GroenLinks vragen nu in schriftelijke vragen om opheldering en willen weten of Gedeputeerde Staten eigenlijk de keuze voor het N11-West tracé al gemaakt hebben. “We hopen dat het college snel met antwoorden komt. Over een groot besluit als de Rijnlandroute mogen geen spelletjes gespeeld worden”, aldus SP-Statenlid Erik Maassen.

U bent hier