h

Tracékeus Rijnlandroute blijkt inderdaad wassen neus

20 september 2009

Tracékeus Rijnlandroute blijkt inderdaad wassen neus

“Het is weer gebleken dat de provincie maar een tracé voor de Rijnlandroute serieus neemt: Het zogenaamde N11-Westtracé langs de Stevenshof en dwars door Voorschoten. Alle studies, vergelijkingen en de milieu-effectrapportage worden zo gemanipuleerd om dit tracé geaccepteerd te krijgen. Het idee dat er een eerlijke tracékeuze mogelijk is blijkt een wassen neus,” aldus SP-statenlid Erik Maassen. Woensdag presenteerde gedeputeerde Van Dijk (CDA) de resultaten van een nieuwe studie naar het beste tracé aan Provinciale Staten. Zoals al eerder bekend was geworden, gaat de keuze tussen drie routes: een tunnel onder Leiden door, het N11-Westtracé en een variant langs Nieuw-Valkenburg. Die laatste variant is al twee keer afgewezen volgens Maassen. “Dat dit tracé toch weer opduikt, geeft aan hoe iedereen wordt gemanipuleerd. Nu zijn er drie varianten, waarvan er één wat duurder is, en één heel slecht voor de leefomgeving. Dan lijkt de middelste een mooi compromis. En laat dat nu net de N11-west zijn, precies het tracé dat Van Dijk al die tijd al wil. Terwijl dat idee juist enorm schadelijk zal zijn voor de Stevenshof en Voorschoten.” Het tracé wordt tegenwoordig aangeduid al de ‘balans-variant’. Volgens Maassen is dat gewoon een pr-stunt. “Plak er een nieuw etiketje op, en het lijkt heel wat. Maar het blijft gewoon een slecht voorstel.”

Maassen is erg ontevreden over de manier waarop de tracékeuze wordt uitgevoerd. “Alle varianten worden vergeleken in een milieu-effectrapportage (MER). Dat is wettelijk verplicht. Maar voor die MER af is, gaat Van Dijk met minister Eurlings bekokstoven welke weg ze willen, en hoeveel geld de minister daarvoor beschikbaar stelt. Dan is de tracekeus dus verder een wassen neus,” volgens het statenlid. “Van Dijk zei het letterlijk: wie betaalt, bepaalt. En dat is de minister dus. De MER wordt alleen voor de vorm uitgevoerd.”

De SP is erg geschrokken van het nieuws dat er meerdere presentaties in omloop blijken te zijn. Een presentatie die achter gesloten deuren voor de wethouders uit de regio werd gehouden, blijkt veel gedetailleerder dan de presentatie die in het openbaar aan statenleden en raadsleden werd getoond. “Zo is er al een hele precieze kostenraming gemaakt,” stelt Maassen, “terwijl Van Dijk ons liet weten dat er nog niets over de kosten te zeggen viel.” Maassen ziet in de geheime presentatie zijn eerdere vermoedens bevestigd: “Deze presentatie gaat alleen over de N11-westvariant. Er is tot in detail uitgewerkt welke mogelijkheden er zijn. De andere tracés blijken er alleen voor de schijn te zijn. En de geruchten zijn waar: Er wordt inderdaad serieus rekening gehouden met een open tunnelbak door Voorschoten, en een weg op maaiveldniveau langs de Stevenshof.”

U bent hier