h

Provincie trekt rookgordijn op over Rijnlandroute

8 oktober 2009

Provincie trekt rookgordijn op over Rijnlandroute

De Zuidhollandse oppositiefracties vinden de beantwoording van hun vragen over de Rijnlandroute volstrekt onvoldoende. Het provinciebestuur wil geen mededelingen doen over een overleg tussen de provincie en de wethouders uit de regio. “De presentatie van die bijeenkomst is gewoon op internet te vinden. Toch doet de provincie of het allemaal geheim is,” aldus D66-statenlid Geertjan Wenneker. “De staten worden geschoffeerd” vindt statenlid Erik Maassen (SP). Twee weken geleden bleek dat de wethouders een hele andere presentatie kregen dan de statenleden. De provinciale fracties van D66, SP en GroenLinks hebben daar vervolgens vragen over gesteld “De staten kregen te horen dat er drie opties open werden gehouden,” zegt Maassen, “maar de wethouders kregen heel gedetailleerde informatie over één enkel tracé.”. “De provincie geeft dit ook toe in de antwoorden op onze vragen,” vertelt Wenneker, “maar we krijgen geen inhoudelijke informatie.” Volgens Gedeputeerde Staten is het overleg vertrouwelijk, en kan er dus niet worden uitgelegd waarom de wethouders andere informatie kregen. “Wij willen weten waarom we zo weinig informatie krijgen. Maar nu probeert de provincie een rookgordijn op te trekken,” aldus Maassen. De drie partijen hebben een deel van de vragen daarom opnieuw ingediend.

De provincie had een ideeëngroep opgezet, waarin verschillende mensen meedachten over het beste tracé voor de Rijnlandroute. “Een deel van deze groep heeft zich teruggetrokken toen bleek dat de provincie achter de schermen zijn eigen gang ging,” aldus Wenneker. “Ik vind dat nogal wrang: De provincie presenteert de gang van zaken als een goed voorbeeld van burgerparticipatie, maar inmiddels hebben de burgers zich teleurgesteld hiervan afgekeerd.”

U bent hier