h

Geen subsidies aan organisaties die salarissen uitkeren boven de Balkenende-norm

12 november 2009

Geen subsidies aan organisaties die salarissen uitkeren boven de Balkenende-norm

Dankzij een voorstel van de SP in Zuid-Holland komt er vanaf 2010 een einde aan incidentele subsidies aan instellingen en bedrijven die hun medewerkers betalen boven de Balkenende-norm. “Tot nu toe werd dit uitgangspunt slechts met de mond beleden,” zegt Eva de Bakker, “dankzij ons voorstel moeten Gedeputeerde Staten hun verantwoordelijkheid nemen en het goede voorbeeld geven.” De SP heeft op meerdere momenten het punt van de Balkenende-norm opgeworpen in Provinciale Staten. Tot twee maal toe deed het provinciebestuur toezeggingen, in november 2008 en in mei 2009. Er zou een overzicht komen van de subsidies en instanties die de subsidie ontvangen. Bovendien zou het provinciebestuur er werk van maken in hun contacten met die organisaties.

“We hebben echter nooit meer iets erover gehoord en geen overzicht gezien,” aldus De Bakker. “Omdat ons voorstel is aangenomen, kan het provinciebestuur niet langer wegkijken.”

U bent hier