h

Muskusratten niet meer verdrinken

11 november 2009

Muskusratten niet meer verdrinken

Op aandringen van de SP komt de provincie met preventieve maatregelen voor de bestrijding van muskusratten. De partij wil onder andere dat de er geen dieren meer in verdrinkingskooien gevangen worden. Zuid-Holland vangt en doodt elk jaar vele duizenden muskusratten, voor een deel door ze te laten verdrinken in verdrinkingskooien. Het provinciebestuur heeft het voorstel van de SP overgenomen. SP-statenlid Lies van Aelst: “ Zolang er muskusrattenbestrijding is moet dat op een zo diervriendelijke manier gebeuren. Verdrinkingsvallen horen daar zeker niet bij. Als je jonge katjes verdrinkt heb je in dit land een groot probleem, maar de overheid mag blijkbaar muskusratten wel onnodig laten lijden.” De SP wil dat de provincie Zuid-Holland zo snel mogelijk stopt met het gebruik van verdrinkingsvallen.

De SP heeft ook gepleit voor preventieve maatregelen in het weren van muskusratten. Dit kan bijvoorbeeld door oeverwanden te versterken, zodat de dieren er niet meer in kunnen graven. “Voorkomen is beter dan genezen, zeker bij dierenleed,” aldus Van Aelst.

U bent hier