h

Provincie steunt SP voorstel binnenvaart

11 november 2009

Provincie steunt SP voorstel binnenvaart

Vervoer over water wordt vanaf nu een belangrijker onderdeel van de keuze voor een locatie voor bedrijventerreinen. De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben de motie van de SP hierover unaniem gesteund. “Binnenvaart is een van de middelen om files terug te dringen, en ook om uitstoot te verminderen. De provincie heeft met beide veel problemen, dus is dit een stap in de goede richting” aldus SP-statenlid Lies van Aelst. Alle politieke partijen zijn het er over eens dat binnenvaart belangrijk is. Toch is er provinciaal elk jaar vrijwel geen geld voor beschikbaar. De binnenvaart is over het algemeen de vervoerwijze die het minst milieuvervuilend en het veiligst is. Het scheelt in de files op de overvolle Nederlandse wegen doordat één schip vijftig vrachtwagens kan vervangen. Bovendien is vervoer via een binnenvaartschip vaak schoner dan via een vrachtwagen.

De SP heeft ook een motie ingediend om personen vervoer over water, dus veren en waterbussen, te stimuleren. “Nu is het zo dat bij nieuwe woonwijken er wel gekeken wordt naar wegen, fietspaden en openbaarvervoer, maar veren worden over het hoofd gezien!” aldus Van Aelst. Ook deze motie is met algemene stemmen aangenomen.

U bent hier