h

SP eist bouwstop Nieuw-Rhijngeest ter bescherming van archeologie

2 november 2009

SP eist bouwstop Nieuw-Rhijngeest ter bescherming van archeologie

De SP-Statenfractie maakt zich grote zorgen over het archeologisch cultureel erfgoed in Nieuw-Rhijngeest Zuid. De jongste opgravingsresultaten van de archeologische faculteit van de Universiteit Leiden, hebben het internationale wetenschappelijke belang van deze vindplaats aangetoond. Ondanks dat dreigt er een einde te zijn gekomen aan het archeologisch bodemonderzoek. Harre van der Nat: “ Het kan toch niet zo zijn dat er belangrijke vondsten voor altijd verloren gaan omdat er nagelaten wordt eerst archeologisch onderzoek te doen.” De SP Statenfractie wil dat er direct gestopt wordt met de bouw van het Corpus Hotel en aangrenzende vijver. Eerst moet de archeologie een kans krijgen om de bodem te onderzoeken. Eerder zijn in het gebied al sporen van een vroegmiddeleeuwse nederzetting uit de Merovingische periode (550-700 na Chr.) gevonden.

De SP wil verder weten of het besluit om de grond voor bebouwing in strijd is met het verdrag van Malta. Daarin staat: "Zo wordt voorgesteld om steeds vooraf onderzoek te laten doen naar de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden om het bodemarchief beter te beschermen en om onzekerheden tijdens de bouw van bijvoorbeeld nieuwe wijken te beperken."

Opmerkelijk is dat er op enkele gedeelten van het terrein wel eerst onderzoek is toegestaan. Daarbij is een aantal vondsten gedaan dat wijst op het belang van het gebied.
Van der Nat: “Al verdergaan met bebouwing van het gebied kan leiden tot het missen van belangrijk archeologisch cultureel erfgoed."

U bent hier