h

CDA wil afschot herten, en vindt alternatieven SP overbodig!

17 december 2009

CDA wil afschot herten, en vindt alternatieven SP overbodig!

De sterk groeiende damhertpopulatie in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) geeft steeds meer overlast voor het verkeer en schade voor de bollenkwekers in de omgeving.
De Zuid-Hollandse bollenkwekers krijgen hun schade maar voor een deel vergoed en dringen daarom bij het provinciebestuur aan op het mogen afschieten van de damherten. “Het afschieten lost echter niets op,” aldus SP statenlid Lies van Aelst. De SP vindt een dergelijke symptoombestrijding onaanvaardbaar en heeft in een motie gepleit voor een meer structurele oplossing zoals het beheren van de populatie. Zonder maatregelen zal de populatie namelijk blijven doorgroeien. In de praktijk zullen de damherten dus steeds meer gedwongen worden buiten het gebied hun voedsel te zoeken. In principe kunnen de damherten met hekken wel gedwongen worden om binnen het gebied te blijven maar helaas niet helemaal. En door het afsluiten van het gebied kan voedselgebrek ontstaan. De SP wil dat laatste graag voorkomen. “Door voedselgebrek zullen dieren door honger omkomen, of door mensen uit hun lijden verlost moeten worden. Dit is te voorkomen, en zou ook voorkomen moeten worden,” aldus van Aelst

De AWD liggen in provincie Noord-Holland en gemeente Amsterdam is de eigenaar van het gebied. Provincie Zuid-Holland heeft geen zeggenschap over de AWD maar de damherten blijven niet in dat gebied. 's Nachts steken de damherten de N206 over om in de bollenvelden de magen te vullen. Hoewel het CDA (samen met CU/SGP en VVD) een motie indiende met ongeveer de gelijke strekking als die van de SP vond de woordvoerder deze motie overbodig. Van Aelst: “De SP wil namelijk niet dat er afschot zal gaan plaatsvinden maar het CDA/VVD zal het worst zijn hoe de damhertpopulatie wordt beheerd. Maar ze willen vooral geen onderzoek naar structurele oplossingen, bijzonder teleurstellend.”

U bent hier