h

SP stemt tegen besluit knelpunten Hoekse Waard

25 februari 2010

SP stemt tegen besluit knelpunten Hoekse Waard

SP stemt tegen voorstel toestaan ruimtelijke ontwikkelingen Hoekse Waard, ook wel bekend als het besluit knelpunten Hoekse Waard.
Statenlid Frank Johan Hoogendam geeft een toelichting: Al sinds het vaststellen van de partiele streekplan herziening Hoekse Waard in 2007, zijn Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten bezig met de Hoekse Waard, de laatste anderhalf jaar met de zogenaamde “Knelpunten” in de Hoekse Waard. Wat zijn nu die knelpunten? De knelpunten in de Hoekse Waard betreffen ruimtelijke ontwikkelingen die niet zouden kunnen wachten tot de Provinciale Structuurvisie officieel is ingevoerd, vermoedelijk ergens dit jaar.

De voorstellen tot het oplossen van de knelpunten in deze regio werden voor het eerst behandeld in de commissie Ruimte en Wonen in het najaar van 2008. De toenmalige gedeputeerde Manita Koop werd door de commissie teruggestuurd om zowel de toelichting als de bijgevoegde onduidelijke kaarten op orde te brengen. Na in eerste halfjaar van 2009 opnieuw te zijn behandeld werd in Provinciale Staten besloten dat 5 van de toen 11 knelpunten direct akkoord kregen en de overige 6 knelpunten zouden worden meegenomen bij de behandeling van de Provinciale Structuurvisie eind 2009, met de toevoeging dat indien de Provinciale Structuurvisie zou worden uitgesteld, de overige knelpunten alsnog via commissie en Staten zouden worden behandeld.

De Provinciale Structuurvisie werd uitgesteld en eind 2009 kwam de Gedeputeerde Veldhuizen, die inmiddels mw. Koop was opgevolgd, naar de commissie met een nieuw voorstel over hoe de knelpunten in de Hoekse Waard op te lossen. Inmiddels waren er, door het verlopen van de tijd, zeven nieuwe knelpunten ontstaan en aan het dossier toegevoegd. Ook Gedeputeerde Veldhuizen werd teruggestuurd met ongeveer hetzelfde huiswerk als zijn voorgangster een jaar daarvoor, zorg voor duidelijke kaarten en een betere toelichting. Afgelopen woensdag 24 februari 2010 kwam het besluit eindelijk in Provinciale Staten en werd met een meerderheid van 2 stemmen (22 voor, 20 tegen) aangenomen. Hierdoor werd voor een deel van de resterende 13 knelpunten akkoord gegeven niet allemaal, een deel van de knelpunten wordt nog nader onderzocht.

De SP heeft afgelopen woensdag overigens tegen gestemd. Wat ons betreft hadden we het mogen laten bij het toestaan van ruimtelijke ontwikkelingen rond de eerste 5 knelpunten. Die hadden nog iets van een noodzaak tot urgentie. Een kerk stond in de weg en moest worden verplaatst, vrachtwagenchauffeurs hadden een parkeerplek nodig en een woonvoorziening voor zorgbehoevende, kortom duidelijke knelpunten. De rest van de knelpunten hadden wat ons betreft geen echte urgentie en konden daarom best wachten tot de behandeling van de Provinciale Structuurvisie. Wat te denken van vele hectaren bedrijfsterreinen en uitleglocaties voor woningbouw, ook de al 25 jaar gedoogde permanente bewoning van het recreatiepark Numansgors had wat ons betreft nog wel even kunnen wachten.

Resultaat van al dit fraais is dat de uitdrukkelijke wens van de Hoekse Waard, verwoord in de regionale structuurvisie, in grote lijnen is overgenomen. De ruimte in het Nationale Landschap de Hoekse Waard is echter de grote verliezer, want alle woonkernen krijgen er stukken grond bij voor zowel woningbouw als voor bedrijventerreinen. Dit ondanks de aanwezigheid van een nieuw regionaal bedrijventerrein. Het stimuleren van regionale bedrijvigheid, zo bleek de afgelopen Statenvergadering, is echter geen Provinciaal belang. Kennelijk stimuleert de Provincie zowel regionale als locale bedrijventerreinen, ook hier een “En – En” beleid dus. De SP zal bij de behandeling van de Provinciale Structuurvisie dan ook haar uiterste best doen hier verandering in te brengen en er voor pleiten het simuleren van regionaal opgezette bedrijventerreinen wel een Provinciaal belang te maken.

U bent hier