h

Eindelijk besluit over Màximabrug

12 maart 2010

Eindelijk besluit over Màximabrug

Eindelijk, na jaren vertragen komt hij er, de Màximabrug. De SP in
Zuid-Holland pleitte eerder voor een snelle aanleg van deze brug. De SP-motie
hierover werd door alle Zuid-Hollandse partijen gesteund, deze motie wordt
nu volledig uitgevoerd. SP statenlid Lies van Aelst: ‘Dit is geweldig nieuws voor de
bedrijven en inwoners van Koudekerk, deze worden nu eindelijk verlost van jarenlange
verkeersoverlast en een hele gevaarlijke situatie.’ SP statenleden Lies van Aelst en Harre van der Nat waren vandaag aanwezig bij de
persconferentie waar de aanleg van de brug bekend werd gemaakt. Hier bleek dat de
brug laag aangelegd gaat worden ter hoogte van Spanbeton te Koudekerk. ‘De Gnephoek
blijft groen, van de rondweg waar een groot deel van de Alphense verkiezingen over gingen is geen
sprake. Het zou eerlijk en open geweest zijn als dit al voor de verkiezingen bekend was gemaakt.
Je zal je stem maar gegeven hebben aan een partij die beloofde werk te maken van de rondweg’
aldus SP statenlid Harre van der Nat.

Zoals in de SP-motie staat rijdt de eerste auto in 2014 over de Màximabrug.
Hiermee worden de inwoners verlost van een onhoudbare leefsituatie, Spanbeton
hoeft geen dure tijdelijkebruggen meer aan te leggen en fietsers kunnen weer
gewoon fietsend de Rijn over.

U bent hier