h

Provincie Zuid-Holland ontkent dreiging met annexatie van Leiderdorp

2 maart 2010

Provincie Zuid-Holland ontkent dreiging met annexatie van Leiderdorp

De Provincie Zuid-Holland dreigt Leiderdorp niet met annexatie om medewerking aan de komst van de Ringweg Oost af te dwingen. In een door de SP aangevraagd debat deed CDA-gedeputeerde van Dijk is deze bewering af als onzin. Er is wel een gesprek geweest tussen Leiden, Leiderdorp en drie leden van Gedeputeerde Staten. Maar in dat gesprek is niet gedreigd met ingrijpen door de Provincie, er was zelfs geen sprake van een ultimatum aan de gemeente Leiderdorp aldus van Dijk. Volgens SP-Statenlid Harre van der Nat, die het interpellatiedebat had aangevraagd, is de beantwoording van de gedeputeerde vreemd. De gemeente Leiderdorp had een hele andere lezing: Leiderdorp zou onder druk zijn gezet, er zou een ultimatum zijn gesteld dat op 16 februari af liep en er zou zijn gedreigd met annexatie van het gedeelte Leiderdorp waar de ringweg over gepland is door Leiden. Van der Nat (SP): “Iemand liegt hier, dat is wel duidelijk”

Gedeputeerde van Dijk moest na enig doorvragen wel toegeven dat de provincie geen bevoegd gezag is over de ringweg oost. Het betreft een gemeentelijke weg. Van der Nat vervolgt: “De enige bemoeienis die de Provincie heeft met de Ringweg Oost heeft te maken met de RijnGouweLijn. De ringweg oost is de worst die de gemeente Leiden is voorgehouden om maar met de komst van dit prestigeproject in te stemmen”

Gedeputeerde van Dijk antwoordde op vragen van de SP dat hij het besluit van de gemeenteraad van Leiderdorp, om niet mee te werken aan de ringweg Oost, niet wil erkennen maar wel er kennis van heeft genomen. De gemeenteraad van Leiderdorp heeft daarna, op 1 maart, laten weten vooralsnog tegen de komst van de Ringweg Oost te zijn. De beweringen van wethouder Glasbeek (PvdA), dat de Provincie Zuid-Holland in zou grijpen bij het opnieuw afwijzen van de weg, werden door de raad weerlegt. Gedeputeerde van Dijk had namelijk tijdens de beantwoording van de interpellatie bezweert dat de Provincie niet zou ingrijpen mocht de Leiderdorpse raad tegen de ringweg stemmen.

U bent hier