h

Onderzoek naar leegstaande kantoorpanden goede eerste stap

8 april 2010

Onderzoek naar leegstaande kantoorpanden goede eerste stap

De provincie start dit voorjaar met een onderzoek naar langdurig leegstaande kantoorpanden. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de SP.
De Statenfractie van de SP stelde in februari van dit jaar vragen naar aanleiding van berichten van vastgoedadviesbureau DTZ Zadelhoff over groeiende langdurige leegstand van kantoorpanden. In diverse gemeenten in Zuid-Holland staat zelfs rond de 25% kantoorruimte leeg.
De provincie gaat nu onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om leegstaande kantoorpanden geschikt te maken voor de woningmarkt.
SP-statenlid Frank-Johan Hoogendam is tevreden: “Hiermee lijkt de Provincie Zuid-Holland, net als onlangs de Provincie Utrecht, serieus werk te maken van het probleem van leegstaande kantoren. We zien dit onderzoek dan ook als een goede eerste stap, maar we hopen wel op tempo.”
De provincie geeft verder aan dat niet alle kantoren geschikt zijn om tot woning te worden omgebouwd. Frank Johan Hoogendam: "Wij begrijpen dat maar een deel van de leegstaande kantoorpanden geschikt is om woningen van te maken, maar laten we dit deel dan wel optimaal benutten. Op dit moment moeten in veel gemeenten vooral jongeren enorm lang wachten op eigen woonruimte. De provincie moet alles op alles zetten om dat probleem te helpen oplossen."

Desgevraagd kondigt het provinciebestuur aan verschillende instrumenten te hebben om kantoren te veranderen in woningen.
Hoogendam: "Het gaat dan om het toestaan van bestemmingsplanwijzigingen en het geven van vrijstellingen We hopen dat de provincie deze middelen optimaal wil inzetten en met gemeenten gaat kijken wat er per regio mogelijk is."

De provincie geeft in de antwoorden aan dat in Zuid-Holland tussen 2006 en 2008 ongeveer 1,3 miljoen m2 kantooroppervlak is aangeboden, maar SP-er Hoogendam heeft vraagtekens bij dit antwoord van het provinciebestuur.
"Het is vreemd dat de provincie aangeeft geen idee te hebben hoeveel vierkante meters kantoorruimte de afgelopen jaren daarvan heeft leeggestaan. Daar moet het nieuwe onderzoek duidelijkheid over bieden" aldus Hoogendam.
Onlangs bleek uit een rapport van de 'Taskforce transformatie Utrecht' dat in de provincie Utrecht bijna 700.000 m2 kantoorruimte leegstaat.

U bent hier