h

Provincie blundert opnieuw met handhaving milieuvergunning

21 april 2010

Provincie blundert opnieuw met handhaving milieuvergunning

Vorige maand vernietigde de Raad van State een provinciaal besluit rond de handhaving van een milieuvergunning van de Shell-raffinaderij. De provincie gedoogt al jaren een te grote uitstoot van zwaveloxide door de raffinaderij, omdat de zogeheten fakkelgascompressor niet werkt. Het gaat om ongeveer 3000 ton zwaveldioxide extra per jaar. De stichting Natuur en Milieu maakte daar op 26 mei 2009 bezwaar tegen, maar het provinciebestuur schoof dat bezwaar als niet ontvankelijk opzij. De Raad van State oordeelde op 3 maart 2010 dat dàt onterecht is.

SP-statenlid Wiel Senden is niet te spreken over de gang van zaken.
“Dit is niet de eerste keer dat de Raad van State een besluit van de provincie rond een milieuvergunning vernietigt. Dat de provincie Shell te veel laat vervuilen is al onbegrijpelijk, maar dat ze het milieuorganisaties onmogelijk probeert te maken om daar bezwaar tegen maken is schandalig.” In 2009 bracht de SP-Statenfractie het rapport “Industrie kan vijf keer schoner” uit, waarin bleek dat van de 13 meest vervuilende bedrijven er 8 met een te ruime vergunning werken en dus niet aan de wettelijke eisen voldoen. Daarnaast bleken ook diverse andere milieuvergunningen niet op orde. Dat zorgt voor veel extra milieuvervuiling.

Senden: “Ik twijfel sterk aan de deskundigheid van het provinciebestuur op het gebied van milieuvergunningen. De zorg voor een goed milieu en een schone leefomgeving is bij dit college duidelijk niet in goede handen. Ik vraag me af of eind 2010 alle vergunningen op orde zullen zijn zoals het provinciebestuur heeft beloofd.”

De SP wil de kwestie op zo kort mogelijke termijn aan de orde stellen en van het provinciebestuur weten welke maatregelen ze gaan nemen om de gang van zaken rond de handhaving van de vergunningen te verbeteren.

U bent hier