h

SP: Twee ambulancestandplaatsen erbij

8 april 2010

SP: Twee ambulancestandplaatsen erbij

De SP wil twee nieuwe standplaatsen voor ambulances in Zuid-Holland. SP-statenlid Harre van der Nat wil dat de provincie actie onderneemt en heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. Van der Nat: "Op dit moment wordt de minimale aanrijtijd van 45 minuten op twee plekken niet gehaald, op de Maasvlakte en op Oost-Flakkee. Maar die aanrijtijd is niet voor niets vastgesteld. Het kost mensenlevens als de ambulance er te lang over doet om bij het ziekenhuis te komen."
De eerdere plannen voor marktwerking in de ambulancezorg zijn van tafel, tot grote tevredenheid van de Zuid-Hollandse SP fractie. Minister Klink heeft op 8 maart een brief aan de Tweede Kamer gezonden over de invoering van marktwerking in de ambulancezorg. Hieruit bleek dat het idee van vermarkting van de ambulancezorg was losgelaten.

In het debat dat daarop volgde bleek dat minister Klink met de provincies had gesproken over hun rol. Daarbij is gemeld dat zij op drie punten een rol krijgen: bij het programma van eisen, bij de herijking van bereikbaarheid en bij de benchmark. De SP fractie heeft hierover enkele vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Harre van der Nat, statenlid van de SP, wil weten op welke wijze de minister adviezen van de Provincie Zuid-Holland over het programma van eisen behandelt. Ook wil de SP dat deze adviezen voor indiening eerst en tijdig aan de Provinciale Staten worden voor gelegd.

De minister wil in alle 25 ambulanceregio’s slechts één vervoerder het ambulancevervoer te laten verzorgen. Van der Nat (SP) “"De ambulance zorg leent zich niet voor de markt. In de thuiszorg en in het gehandicapten-vervoer hebben we gezien wat de gevolgen zijn van een openbare aanbesteding. De prijs gaat boven kwaliteit en dat is levensgevaarlijk."

U bent hier