h

Kleine kernen definitief in de kou gezet door provincie

11 mei 2010

Kleine kernen definitief in de kou gezet door provincie

Een voorstel van de SP om dit jaar nog geld vrij te maken voor kleine kernen is niet aangenomen. Provinciale Staten stemde over een overgangsregeling voor organisaties waarvan al eerder was besloten dat de subsidie zal worden stopgezet.
De SP wilde eenmalig 6.000 euro beschikbaar stellen, maar CDA, VDD, SGP/CU, D66 en PvdA waren niet bereid om de Zuid-Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen (ZHVKK) meer te geven dan 500 euro. De 6.000 euro waren nodig om het komende jaar te overbruggen. Voor volgend jaar waren diverse gemeenten en de Rabobank bereid om het benodigde geld voor de instandhouding van de vereniging te betalen. SP-Statenlid Harre van der Nat begrijpt er niets van: “Dat de provincie Zuid-Holland zich beperkt tot haar kerntaken is geen probleem. Het probleem is dat de provincie taken te snel afstoot en over de schutting bij de gemeenten gooit. Daar is de ZHVKK nu de dupe van. Een provinciale subsidie van 500 euro is voor hen te weinig om als vereniging door te gaan.”

Het stemgedrag van deze partijen is volgens de SP extra opvallend aangezien de meeste partijen in januari van dit jaar wel 200.000 euro subsidie voor het WKturnen beschikbaar stelden. Iets wat op geen enkele manier binnen het provinciale takenpakket past. De provincie kiest liever voor prestige dan voor de leefbaarheid van de inwoners van de kleine kernen.

Van der Nat vervolgt: “Het voortbestaan van de ZHVKK wordt ernstig bedreigd. De kennis van en over de 139 Zuid-Hollandse kleine kernen zou verloren gaan als deze vereniging zou verdwijnen. Het voorzieningenniveau in de kernen gaat achteruit en de ZHVKK speelt een belangrijke rol om de leefbaarheid in de kernen te waarborgen. Het zou getuigen van behoorlijk bestuur om de subsidierelatie niet abrupt af te breken en de vereniging de kans geven om te blijven bestaan. De kleine kernen hebben het al moeilijk genoeg.”

U bent hier