h

Kostbare natuur mag niet wijken voor golfbaan

28 mei 2010

Kostbare natuur mag niet wijken voor golfbaan

De plannen van de Leidschendamse golfvereniging, om een golfbaan met 27 holes aan te leggen in het natuurgebied naast de Wassenaarse wijk Kerkehout, moeten meteen van tafel. Dat vindt SP-statenlid Erik Maassen na lezing van de plannen.”Dit gebied hoort bij de ecologische hoofdstructuur, en is dus een waardevol natuurgebied. Ik roep het provinciebestuur op om direct een streep door deze plannen te halen.” De golfvereniging claimt dat de natuurwaarden van het gebied worden verhoogd door aanleg van de golfbaan. Volgens Maassen is dit aantoonbaar onjuist: “Een golfbaan kan natuurlijk nooit hogere natuurwaarden hebben dan een natuurreservaat. Bovendien is een golfbaan van 27 holes echt gigantisch groot. Daar komen veel mensen op af, vaak met de auto. Er moet dus ook een flinke parkeerplaats en een toegangsweg worden aangelegd in dit natuurreservaat. De golfvereniging doet alsof de natuur wordt geholpen, terwijl ze die juist om zeep wil helpen.”

De golfvereniging beweert dat de golfbaan de ontsluiting van de wijk Kerkehout zal verbeteren. SP kandidaat Tweede Kamerlid Rik Janssen, zelf inwoner van Kerkehout, is hier cynisch over: “Kerkehout wordt een sluiproute voor de N44 als dit plan doorgaat. Op een bijeenkomst voor buurtbewoners bleek dat de mensen in Kerkehout dit ook heel goed hebben begrepen.” Janssen is voor een betere ontsluiting van de wijk voor de bewoners van Kerkehout zelf, maar vindt dat dit niet moet leiden tot een verdere toename van sluipverkeer. “We zijn juist bezig om van het al bestaande sluipverkeer af te komen. Dit plan maakt het alleen maar erger. Ontsluiting van de wijk voor bewoners is nodig, maar daarvoor hoef je geen natuurreservaat in een golfbaan te veranderen.”

Volgende week bespreek Provinciale Staten de Provinciale Structuur Visie, waarin de bestemming van al het land in Zuid-Holland wordt vastgelegd. De SP wil dat bij dit debat keihard wordt vastgelegd dat het gebied bij Kerkehout een natuurreservaat moet blijven. “Dit plan moet in de kiem worden gesmoord. De beste bescherming van natuur is een
natuurreservaat. De provincie moet dat vastleggen,” aldus Maassen.

U bent hier