h

Drempel lager voor slachtoffers pooierboys

12 juni 2010

Drempel lager voor slachtoffers pooierboys

Er is momenteel commotie in Nederland over het boek 'Echte mannen eten geen kaas' dat gaat over de handelswijze van een loverboy. Het slachtoffer zou haar verhaal hebben verzonnen. “Of dat nu wel of niet zo is, is niet aan de politiek om te beoordelen,” zegt Eva de Bakker, SP-statenlid. “Het gaat om wat de gevolgen zijn van zulke berichten in de media.” De SP heeft van de politie en een jeugdzorginstelling begrepen dat de commotie ervoor zorgt dat slachtoffers zich minder snel melden voor hulp. “De drempel hiervoor moet verlaagd worden voor slachtoffers van pooierboys,” stelt De Bakker. Zij heeft dit probleem voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. De provincie gaat het probleem nu op de kaart zetten bij gemeenten in Zuid-Holland. Volgens de SP heeft de politie Hollands-Midden zich genoodzaakt gezien zelf de publiciteit te zoeken over de problematiek rond pooierboys. Slachtoffers voelen zich minder serieus genomen als er onduidelijkheid is over het onderwerp in de media. Ook een jeugdzorginstelling heeft dit bevestigd aan de SP. “Het vergt veel moed en het is moeilijk om uit de greep van een pooierboy te komen,” zegt De Bakker, “Als er negatieve berichten zijn in de media wordt de stap om problemen te melden nog moeilijker.”

“Ik ben blij dat mijn signaal gehoord wordt door provinciebestuurder Van der Vondervoort,” vervolgt De Bakker. “Zij gaat in gesprekken met gemeenten dit signaal overbrengen. Daarnaast zouden scholen meer voorlichting kunnen geven en gemeenten kunnen weerbaarheidstrainingen aanbieden voor jongeren. De drempel voor slachtoffers van pooierboys, maar ook mensen die vermoedens hebben van pooierboyproblematiek, moet zo laag mogelijk zijn. Op die manier kunnen grotere problemen worden voorkomen en slachtoffers zo snel mogelijk worden geholpen. ”

U bent hier