h

Inbreng SP bij de Meerjarenbegroting en Voorjaarsnota

30 juni 2010

Inbreng SP bij de Meerjarenbegroting en Voorjaarsnota


De volgende woorden sprak statenlid Eva de Bakker uit tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2010 en de Maarjarenbegroting 2011- 2014: “Om meteen met de deur in huis te vallen, het is een genante dag. Met veel schrappen en schrapen wordt overal geld weggehaald. Alle financiële ruimte gaat naar drie megaprojecten; de RijnGouweLijn (RGL), de Rijnlandroute en de parallelstructuur A12. Op zń minst valt te stellen dat het maatschappelijk draagvlak discutabel is, en dan druk ik me nog zacht uit.”

“Gedeputeerde Staten maken geen nieuw beleid met de verkiezingingen volgend jaar, maar laten geen rode cent over voor volgende colleges. En wat levert het op? Drie prestigeprojecten die vooral liggen in het noorden van onze provincie. De rest van de provincie baat er niet bij. Na het schuiven met geld en plunderen van reserves is er nog steeds te weinig geld. Er is nog lang niet genoeg geld voor die drie projecten.” “Daarom is NU het moment om aan de rem te trekken. De SP doet een klemmende beroep op uw gezond verstand, in een economische crisis, met veel bezuinigingen voor de boeg. Niet alleen voor de provincie, maar ook voor gemeenten. Wij vinden het onfatsoenlijk dat regiogemeenten in Zuid-Holland Noord weer om meer geld gevraagd gaat worden voor totaal 37,5 miljoen! Want die gemeenten hebben al diep veel geld gereserveerd, en gemeenten hebben het al moeilijk om bijvoorbeeld buurthuizen en bibliotheken open te houden.”

“Daarom STOP MET DE RGL, STOP MET DE RIJNLANDROUTE EN STOP MET DE A12. Nu is het moment om te kiezen voor financiële stabiliteit voor álle inwoners met goedkopere alternatieven. Het leegtrekken van reserves en andere beleidsruimte wil de SP tegenhouden en daarom hebben we een stapeltje voorstellen die ik bij deze indien.”

“De provincie moet, met het oog op de bezuinigingen, ook durven snijden in eigen vlees. Of liever gezegd 'eigen stenen'. Het Provinciehuis is niet lang geleden voor veel geld opgeknapt en functioneert prima, daarom is een verbouwing op dit moment niet nodig, dat scheelt ons 3,3 miljoen euro.”

“Wij vinden het zonde om 1 miljoen euro weg te zetten voor een weg bij de JSF-fabriek van Stork, hoewel het allerminst zeker is of de JSF-fabriek daar wel zal komen. Zijn Gedeputeerde Staten bereidt dat besluit later te nemen en dus niet voorbarig te handelen?”

“Een ander voorbeeld van het leeghalen van geldpotten zijn de Tarievenacties om het Openbaar Vervoer toegankelijk te maken. Weg gaat 3,4 miljoen euro. Hoe gaan Gedeputeerde Staten het OV dan wél toegankelijker maken, in de hele provincie?”

“Tot slot vraagt de SP aandacht voor samenlevingsvraagstukken. Gedeputeerde Staten hebben na lang aandringen één zin opgenomen over het hulp bieden aan 'specifieke doelgroepen', zoals tienermoeders. Het is echter nog erg onduidelijk om hoeveel geld het gaat en waar dat dan aan besteed wordt. Daar willen we graag duidelijkheid over van GS.”

“De provincie heeft de wettelijke taak om gemeenten te ondersteunen bij de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning). Een fusie tussen drie instellingen die hiermee te maken hebben is mislukt. Het betreft Meander, Stimulans en PJ Partners. In september praten we verder met de verantwoordelijk gedeputeerde over hoe verder te gaan. Nu vragen wij u al om onbevooroordeeld te werk te gaan. En bovendien rekening te houden met de uitvoerende medewerkers van alle drie de instellingen. Er zit daar veel kennis en kunde. U weet dat het gezegde luidt: Geen oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt.”

U bent hier