h

Provincie failliet bij aanleg RijnlandRoute

1 juli 2010

Provincie failliet bij aanleg RijnlandRoute

De SP-fractie heeft woensdag in Provinciale Staten voorgesteld om te stoppen met de grote projecten RijnlandRoute en RijnGouweLijn, omdat deze projecten veel te veel geld opslokken. Het provinciebestuur stelde voor om een groot deel van de financiële ruimte van de provincie vast te leggen voor deze grote projecten.

SP-Statenlid Erik Maassen vindt dit onverantwoord: “Er worden in de hele provincie allerlei goede initiatieven gestopt om geld vrij te maken voor deze twee projecten. De komende tien jaar is helemaal geen budget meer voor andere plannen. De hele provincie moet meebetalen aan deze megalomane plannen. En dan nog is er 27 miljoen tekort voor de RijnGouweLijn en 80 miljoen voor de Rijnlandroute. Het is onvoorstelbaar dat een meerderheid van Provinciale Staten gewoon door wil met deze projecten." Aanstaande vrijdag wordt de stand van zaken van de RijnlandRoute besproken. De provincie wil vanwege de financiële problemen een goedkope versie van de weg aanleggen, die op maaiveldhoogte langs de Stevenshof en in een open bak door Voorschoten moet komen. Maassen vindt dat plan onacceptabel. “De provincie stelt nu voor om de weg maar met een aarden wal van de Stevenshof af te scheiden, dwars door een waardevol weidegebied. Wat een landschapsvervuiling!” Maassen maakt zich ook zorgen over de financiële risico’s: “Naast het tekort van 80 miljoen is er ook nog een risico van 160 miljoen. De provincie geeft zelf aan dat dit risico niet kan worden betaald uit het provinciaal budget. Met de aanleg van de RijnlandRoute stevent de provincie af op een faillissement.”

De SP pleit ervoor om de Leidse verkeersproblemen op de plaats zelf op te lossen. Maassen: Verbreden van de N206 bij Valkenburg, oplossen van de knoop bij het transferium en oplossen van de problemen bij het Lammenschansplein, daar moet direct mee begonnen worden. Nu blijkt dat minister Eurlings dat ook wil. Dat kan voor een redelijk laag bedrag, en het is hard nodig. De provincie blijft echter doordrammen om de overbodige RijnlandRoute ook aan te leggen. Daar moet maar eens een einde aan komen.”

U bent hier