h

Snel debat over RijnGouweLijn

28 juli 2010

Snel debat over RijnGouweLijn

Het lijkt erop dat het RGL-project definitief is mislukt, nu geen enkele vervoerder bereid is om zich in te schrijven op de RGL. De Provincie Zuid-Holland stelt daarom voor zelf de tramstellen aan te schaffen en een eigen werkplaats in te richten. De financieel slechte vooruitzichten en de teruglopende reizigersaantallen zijn daar debet aan. De vervoerders hebben veel lagere verwachtingen van de opbrengsten van de RGL dan de Provincie. SP-statenlid Harre van der Nat: " Er is bij de vervoerders geen vertrouwen in het project RGL. Het is erg onverstandig van de provincie om ook dit signaal te negeren." Als laatste redmiddel stelt het Provinciebestuur dat de Provincie dan maar zelf voor nog eens 120 miljoen aan tramstellen moet aanschaffen om zo in iedergeval een vervoerder te kunnen strikken.
Bovendien wordt 11 miljoen euro van het Rijk, zogenaamde BDU-gelden die bestemd zijn om openbaar vervoer te laten rijden in Zuid-Holland, ingezet om een werkplaats aan te leggen op voormalig natuurgebied de Elfenbaan bij Zoeterwoude. Van der Nat: "Dit is weer 131 miljoen in de bodemloze put die de RGL lijkt te worden."

De SP wil dit bespreken tijdens de eerstvolgende commissievergadering. Harre van der Nat: "Het moet nu echt afgelopen zijn met het boven water houden van dit prestige project. Provinciebestuurder Asje van Dijk (CDA) heeft heel wat uit te leggen."

Er wordt wel pogingen gedaan om de expoitatie van de tram wat goedkoper te maken. Het plan om op elke tram een conducteur te zetten wordt aangepast. Van der Nat: "De conducteur zal verdwijnen en met hem of haar een beloofd aanspreekpunt en een stukje veiligheid voor de reizigers. Dit was altijd een belangrijk punt voor de PvdA. Ik ben benieuwd naar hun reactie."
Ook het uitgangspunt dat de tram geschikt moet zijn om een fiets mee te nemen is los gelaten.

Ondertussen worden de vervoersproblemen in de regio van Leiden en in de Bollenstreek niet opgelost.
Het laten rijden van snelle bussen tussen Leiden en de Bollenstreek met eindpunten in Noordwijk, Katwijk, Leiden en het aandoen van de NS stations Sassenheim en Voorhout is goedkoper en efficienter.

U bent hier