h

Geen uitbreiding kassen in kwetsbare gebieden

20 augustus 2010

Geen uitbreiding kassen in kwetsbare gebieden

De SP wil geen grote nieuwe kassengebieden in Kaag en Braassem, op Voorne-Putten en op Flakkee. De afgelopen jaren bleven plannen opduiken om in hier grootschalige kassenbouw toe te staan. Statenlid Frank-Johan Hoogendam wil dat de plannen definitief van tafel gaan: “Die kassengebieden maken veel kapot, terwijl ze totaal overbodig zijn. De SP kiest voor slimme en kleinschalige oplossingen. Ik roep andere partijen op om ons hierin te steunen.” De komende maanden worden keuzes gemaakt in Provinciale Staten die grote gevolgen hebben voor Zuid-Holland. De coalitie van CDA, VVD, PvdA en CU/SGP wil het totale kassengebied in Zuid-Holland op 5800 hectare houden. Hiervoor wordt uitbreiding gezocht in kwetsbare gebieden als het Groene Hart en de Nationale Landschappen. Tegen deze plannen is veel verzet, in gemeenten, onder de bevolking en zelfs bij tuinders.

Volgens Hoogendam zijn grootschalige uitbreiding van glastuinbouw onnodig en ongewenst: “De daling van het aantal hectares aan kassen is gepaard gegaan met een enorme stijging van de productie. Voor het op peil houden van de glastuinbouw is grootschalige uitbreiding dus helemaal niet nodig. Probleem is dat vrijwel iedere uitbreiding in Zuid-Holland ten koste gaat van kwetsbare gebieden als het Groene Hart en de Nationale Landschappen.”

Zelfs onder de Statenleden van de coalitiepartijen is twijfel over het opofferen van grotendeels groene gebieden aan de glastuinbouw. Het is volgens Hoogendam te gek voor woorden dat star wordt vastgehouden aan een ooit gemaakte coalitie-afspraak. “Deze afspraak is ingehaald door de realiteit. Het is tijd voor de coalitiepartijen om zich op de werkelijkheid te baseren.”

Volgens de SP zijn er slimme alternatieven. Door verouderde lege kassen te moderniseren en weer in gebruik te nemen, kunnen vele hectares opnieuw worden ingezet voor de glastuinbouw. Frank Johan Hoogendam: “Laten we ophouden met het krampachtig zoeken naar nieuwe locaties voor glastuinbouw in kwetsbare gebieden en eerst optimaal gebruik maken van wat we al hebben; er is nog altijd ruim 1000 hectare glas dat leegstaat of oneigenlijk wordt gebruikt. Grootschalig uitbreiden is een slecht plan dat veel verzet oproept. Daar moeten we nu mee stoppen dus.”

U bent hier