h

Waar water is, is een weg

27 augustus 2010

Waar water is, is een weg

Op woensdag 25 augustus overhandigde Lies van Aelst namens de SP Statenfractie de notitie "Waar water is, is een weg" aan gedeputeerde Van Dijk. Vervoer over water is voor de SP een goed alternatief voor wegvervoer, zowel voor mensen als voor goederen. Met deze visie wil de SP het provinciebestuur oproepen zich in te zetten voor vervoer over water, om de files tegen te gaan en luchtkwaliteit te verbeteren. ‘Waterwegen worden al eeuwen gebruikt om goederen te vervoeren, nog altijd bieden ze een goede uitkomst!’ aldus SP Statenlid Lies van Aelst.

In de SP-notitie staan aanbevelingen waarmee het vervoer van goederen over het water en het overzetten van auto's, fietsers en voetgangers via de veren bevorderd kan worden. Van Aelst: ‘Ik verbaas mij al langer over de gretigheid waarmee het provinciebestuur zich inzet voor het aanleggen van steeds meer wegen en bedrijventerreinen. Dat terwijl er beschikbare middelen voor vervoer over water blijven liggen en beleidsvoornemens om het vervoer over water te bevorderen in de kast blijven liggen.'

De SP heeft de afgelopen maanden veel gesproken met binnenvaartschippers, veerexploitanten en hun overkoepelende organisaties om verandering te brengen in de achtergestelde positie van de binnenvaart. Het resultaat daarvan is een notitie met 12 aanbevelingen om het vervoer over water van goederen te bevorderen en 7 verbeterpunten voor het vervoer via de veren. Als het provinciebestuur die voorstellen gaat uitwerken bespaart dat bedrijven vele miljoenen euro's op jaarbasis aan vervoerskosten. De samenleving bespaart het ook veel miljoenen en ergernis omdat er niet alleen minder asfalt nodig is maar ook de files verminderen. Bovendien zal de leefbaarheid verder toenemen omdat de uitstoot van CO2, Nox, fijnstof en de geluidsoverlast verminderen. ‘Een betere win-win situatie is nauwelijks denkbaar. Een mooier afscheidscadeau kan een scheidend econoom als Gedeputeerde Van Dijk zich vast niet voorstellen,' aldus Van Aelst.

U bent hier