h

Provincie koopt RGL-toestellen, werkplaats en regelt toezicht

16 september 2010

Provincie koopt RGL-toestellen, werkplaats en regelt toezicht

De provincie heeft in meerderheid besloten om voor 120 miljoen euro voertuigen te kopen voor de RijnGouweLijn (RGL) en een werkplaats te bouwen voor 11 miljoen euro. Vervoersmaatschappijen die hebben aangegeven de RGL te willen rijden, hebben te kennen gegeven dat zij de toestellen en de werkplaats niet kunnen bekostigen. “Volgens de 'regels van de markt' zou deze investering dan niet doorgaan,” stelt Erik Maassen (SP-statenlid), “maar de provincie zet haar liberale principes opzij om dit prestigeproject door te drukken.”
De SP betoogt al langer dat het project RGL gestopt moet worden. De reizigersaantallen zijn sinds de start met 37% naar beneden gesteld en de kosten blijven stijgen. De provincie gaat nu ook nog 131 miljoen euro bijdrage aan de exploitatie van de tram. “De provincie zet een verkapt Openbaar Vervoersbedrijf op,” aldus Maassen. “Tegen de principes van de liberalen in.” Op interrupties van Maassen kon de VVD niet anders toegeven dan dat inderdaad het geval was.

Daar waar de provincie keer op keer stelt niet zelf te bouwen, kiest zij er nu voor om een werkplaats voor de RGL te bouwen. De werkplaats zal in de Elfenbaan komen te liggen, een natuurgebied wat niet bebouwd zou worden. “Ook hier stapt men van eerder gemaakte afspraken af,” stelt Maassen, “En dat van belastinggeld in deze krappe tijden”.

Het mag duidelijk zijn dat de SP niet instemde met de voorstellen om de toestellen aan te schaffen en de werkplaats te bouwen.

Het provinciebestuur wilde in de tramtoestellen gaan werken met 'vliegende brigades'. Dat zijn kleine teams van toezichhouders die niet op elke tram zijn. Dit ging in tegen eerder gemaakte afspraken, waarin was gesteld dat op elk toestel een conducteur aanwezig zou zijn voor de veiligheid. Met steun van de SP is het voorstel veranderd en is er alsnog besloten dat op elke tram een conducteur aanwezig zal zijn.

Lees ook het opinie-artikel:

Stop nu met de RijnGouweLijn

U bent hier