h

SP pleit voor extra onderzoek alternatieven RGL

2 oktober 2010

SP pleit voor extra onderzoek alternatieven RGL

“Wij willen het beste voor de reizigers. Er moet nu dus maar eens worden onderzocht wat het beste alternatief voor de RijnGouweLijn is.” SP-statenlid Harre van der Nat pleit voor een Milieu effectrapportage (MER) voor het hele tracé van de RijnGouweLijn. “Er wordt al vijftien jaar gelobbyd voor dit project, maar een MER is slechts voor een deel van het traject uitgevoerd.”
Uit het vorige week verschenen rapport van de Commissie Staal bleek dat het aanleggen van de RGL zonder vooraf een MER uit te voeren, risico’s inhoudt.
“De commissie Staal schrijft klip en klaar dat het zou kunnen gebeuren dat de Raad van State het hele project tegenhoudt,” aldus Van der Nat. “Dan heeft al het gedoe van de afgelopen jaren niet tot resultaten geleid.”

Volgens Van der Nat heeft de reiziger daar niets aan: “De SP wil dat het belang van de reiziger wordt gediend.”

Vernietiging van het besluit door de Raad van State zou opnieuw jaren vertraging opleveren. Van der Nat: “Er moet juist snel iets aan het openbaar vervoer gebeuren. Daarom is een extra onderzoek noodzakelijk.” In een milieu effectrapportage moeten niet alleen de effecten van aanleg van een project worden onderzocht, maar ook de alternatieven voor dat project en de kosten van de verschillende tracés. “Ik reken erop dat alternatieven voor de RGL veel beter en goedkoper uit dat rapport zullen komen, maar de uitkomst van de MER zal dat bewijzen.”

De Statenfractie van de SP wil de RijnGouweLijn niet aanleggen en het geld investeren in verbetering en uitbreiding van het bestaande openbaar vervoer in de regio.

U bent hier