h

SP statenfractie bezorgd over de dreigende opheffing van buslijn 207

27 oktober 2010

SP statenfractie bezorgd over de dreigende opheffing van buslijn 207

Connexxion is voornemens om buslijn 207, tussen Noordwijkerhout en Schiphol, te schrappen."Er maakt dagelijks een vaste groep mensen gebruik van deze buslijn," aldus Harre van der Nat, SP statenlid.“Deze bus rijdt in de spitsuren en is een graag gezien alternatief voor de auto.” De SP heeft vragen gesteld aan het provinciebestuur over de kwestie om te voorkomen dat de buslijn verdwijnt. Het alternatief is volgens de partij 3 keer overstappen en een reistijd van meer dan 90 minuten extra.
De SP roept Gedeputeerde Staten op per direct met Connexxion in overleg te treden en standvastig te zijn als het gaat om het behouden van het openbaar vervoer. De sitautie zit ingewikkeld in elkaar aldus de SP. Stadsregio Amsterdam is de opdrachtgever aan Connexxion. Stadsregio Amsterdam krijgt weer de opdracht van de provincies Noord- en Zuid-Holland. Connexxion heeft busdebrijf Beuk in gehuurd voor de uitvoering. Van der Nat:"Deze firma Beuk rijdt met touringcarbussen, die niet geschikt zijn voor mindervaliden. Dat komt door de hoge opstap en het gebrek aan een ruimte voor een rolstoel. In plaats van werk te maken van het gebrek aan goed openbaar vervoer in de Bollenstreek, in de richting Schiphol, wordt het openbaar veroer enkel uitgekleed."

Op 1 januari 2001 is de Wet Personenvervoer 2000 in werking getreden. Met deze wet is in het Openbaar Vervoer de invoering van marktwerking mogelijk gemaakt. Op basis hiervan is vervoersbedrijf Connexxion van mening dat lijndienst 207 geschrapt kan worden uit de dienstregeling.

U bent hier