h

SP: Waterschap Hollandse Delta doet aan inkomenspolitiek

13 oktober 2010

SP: Waterschap Hollandse Delta doet aan inkomenspolitiek

SP-statenlid Wiel Senden maakt namens de SP-afdelingen Rotterdam, Brielle, Spijkenisse, Hellevoetsluis en Dordrecht bezwaar tegen de verhoging van de waterschapslasten voor ingezetenen. Volgens Senden doet het waterschap Hollandse Delta aan inkomenspolitiek: “Huurders van woningen, die het vaak iets minder breed hebben, worden vooral de dupe. Zij gaan ongeveer 10 euro per jaar meer betalen. Huiseigenaren met een gemiddelde koopwoning gaan ongeveer evenveel betalen als in 2010 . Eigenaren met duurdere koopwoningen of ander onroerend goed met hogere waarde gaan er echter niet op achteruit maar op vóóruit. Ook de waterschapslasten van (landbouw)grond gaan omlaag. Volgens de SP is er geen sprake van bijzondere omstandigheden, zoals meer voorzieningen voor ingezeten dan bij andere waterschappen, en wijzigt het waterschap de verdeling van de waterschapslasten onterecht. Wiel Senden: ‘Op deze manier betalen de huurders voor de huiseigenaren en de agrarische sector, dat vinden wij niet eerlijk’.

De SP vindt dan ook dat de Verenigde vergadering van Hollandse Delta op 25 november moet afzien van de wijziging en de huidige verdeling moet handhaven.

U bent hier