h

Toch een Milieu Effect Rapportage voor de RGL

14 oktober 2010

Toch een Milieu Effect Rapportage voor de RGL

De provincie Zuid-Holland gaat aan de slag met het uitvoeren van een Milieu Effect Rapportage (MER) in Leiden. Hiermee kan worden onderzocht welk trace het meest geschikt is voor de RijnGouweLijn (RGL). Naast de trace's over de Breestraat en de Hooigracht/Langegracht woordt ook het bestaand spoor trace onderzocht. SP-statenlid Harre van der Nat: " De SP wil het beste voor de reiziger en dat is nooit goed onderzocht, er was nooit ruimte voor een MER. Bovendien heeft de SP meerdere malen gevraagd om een dergelijk onderzoek. Ik ben blij dat ons verzoek dan toch wordt ingewiligd.” Volgens de SP zijn Provinciale Staten hiervan niet op de hoogte gesteld en gaan zij in meerderheid over de keuzes en de verdere invulling van de MER. De SP zal de komende commissievergadering Mobiliteit de verantwoordelijk gedeputeerde vragen waarom de Staten niet in deze afspraken zijn gekend. Ook wil de SP de MER in Leiden en omgeving als bespreekstuk op de agenda plaatsen.

De SP is van mening dat de RGL geen goede vorm van openbaar vervoer is. De kosten en reizigersaantallen vallen tegen. De partij ziet meer in het ontwikkelen van dubbelspoor tussen Leiden en Utrecht en de inzet van snelle busdiensten tussen Leiden en de Bollensteek.

U bent hier