h

Goede en tijdige voorbereiding ontwikkelingen in jeugdzorg essentieel

10 november 2010

Goede en tijdige voorbereiding ontwikkelingen in jeugdzorg essentieel

In de landelijke politiek zijn verschillende bewegingen over de jeugdzorg. Het nieuwe kabinet wil 300 miljoen euro bezuinigen. Daarnaast willen het kabinet en een werkgroep uit de Tweede Kamer de jeugdzorg onderbrengen bij gemeenten. De SP is van dit laatste een voorstander maar wil wel dat gemeenten en instellingen hier goed op voorbereid zijn. Een voorstel van de SP-statenfractie hiertoe is met algemene stemmen aangenomen in Provinciale Staten.
“Het zal waarschijnlijk nog even duren voor er een stelselwijziging komt in de jeugdzorg,” zegt Eva de Bakker , SP-statenlid, “maar zodra het gebeurt, moeten we voorbereid zijn. Het mag niet zo gaan zoals bij de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) waar gemeenten niet klaar voor waren en er te weinig geld was meegegeven.”

De SP heeft Provinciale Staten laten beslissen dat zij de huidige Wet op de Jeugdzorg naar behoren blijven uitvoeren. Daarnaast moeten Gedeputeerde Staten in samenspraak met jeugdzorginstellingen op tijd voorbereidingen treffen en deze voorleggen aan Provinciale Staten.

U bent hier