h

Grote opkomst bij demonstratie tegen Rijnlandroute

8 november 2010

Grote opkomst bij demonstratie tegen Rijnlandroute

Duizend mensen hebben op 7 november gedemonstreerd tegen het aanleggen van de Rijnlandroute langs de Stevenshof en dwars door Voorschoten. De demonstratie liep langs het tracé van de zogenaamde F-variant, de voorkeursvariant van het provinciebestuur. SP-Statenlid Erik Maassen was een van de initiatiefnemers van de demonstratie, die werd georganiseerd door een brede samenwerking van maatschappelijke organisaties en politieke partijen.

Maassen is erg tevreden over de opkomst. “Deze grote opkomst bewijst dat er geen draagvlak is voor de F-variant.” De F-variant betekent dat de Rijnlandroute in een open tunnelbak dwars door Voorschoten wordt aangelegd en het dorp daarmee in tweeën splijt. De route komt daarna zo dicht langs de Stevenshof, dat daar een metershoog geluidsscherm moet komen om de wijk nog enigszins leefbaar te houden. Het uitzicht op de aangrenzende polder zullen de bewoners daardoor kwijt zijn. Tevens betekent de F-variant dat er voorlopig, om kosten te besparen, geen vierbaansweg maar een tweebaansweg wordt aangelegd. Daardoor zal aanleg van een nieuwe weg nauwelijks de verkeersdrukte op de Churchilllaan in Leiden verminderen, terwijl dat het belangrijkste argument voor de weg is.

De demonstratie begon aan de rand van de Stevenshof. Veel wijkbewoners liepen mee en zagen onderweg wat de gevolgen zouden zijn van de Rijnlandroute. Ze zagen de hoogte van het geluidsscherm, de effecten van luchtvervuiling, de weidevogels die zullen verdwijnen en ze hoorden het geluid van een snelweg. Bij station de Vink werden de 400 demonstranten uit Leiden opgewacht door nog eens 600 mensen uit Voorschoten, en nam burgemeester Staatsen het gouden demonstratiebord over. Vanaf daar liep iedereen naar zwembad het Wedde, gelegen op het tracé van de Rijnlandroute, waar de demonstratie werd afgesloten door Wim ter Keurs van de stichting Behoud Rijnland. Onderweg werd duidelijk gemaakt hoe de Rijnlandroute een barrière door heel voorschoten zou vormen. Bij zwembad het Wedde was de soep-expres van de SP aanwezig om alle demonstranten te onthalen op een kopje warme tomatensoep.

Op 1 december overlegt gedeputeerde van Dijk met minister Schultz van verkeer over de bijdrage van het Rijk aan de Rijnlandroute. Van Dijk moet daar aantonen dat er voldoende geld en draagvlak is om de weg aan te leggen. Maassen: “Deze demonstratie toont aan dat dit draagvlak er niet is in de regio. Duizend demonstranten zijn een duidelijk signaal. En in tijden van bezuiniging zal het heel moeilijk worden om ruim 800 miljoen bij elkaar te schrapen voor een weg die meer problemen oplevert dan oplost.”

U bent hier