h

Onnodige vertraging bij versobering regelingen provinciale politici

11 november 2010

Onnodige vertraging bij versobering regelingen provinciale politici

Tijdens de begrotingsbehandeling in Provinciale Staten heeft de SP voorgesteld om het standaardbudget voor buitenlandse reizen te schrappen, het business class-vliegen voor provinciebestuurders te stoppen, de 1e klas OV-jaarkaart voor statenleden te vervangen door een 2e klas kaart en de fractiebudgetten van de politieke partijen tegen het licht te houden. SP-statenlid Harre van der Nat: "Als de overheid aan haar inwoners vraagt om de broekriem aan te halen lijkt het me logisch dat de politiek het goede voorbeeld geeft. Helaas zijn de provinciale politici in Zuid-Holland nog niet zo ver dat ze de maatregelen willen nemen die meteen geld opleveren. Nu treed onnodige vertraging op en zijn we straks weer een jaar verder voor er iets gaat veranderen."

De anderen partijen zegden wel toe om binnenkort in commissieverband naar mogelijke bezuinigingen op de eigen middelen te kijken. De SP zal daarom dit punt zo snel mogelijk agenderen om voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2011 maatregelen te kunnen nemen.

U bent hier