h

Regioconferentie druk in de weer met lijst en programma Provinciale Staten

6 november 2010

Regioconferentie druk in de weer met lijst en programma Provinciale Staten

Foto: A. Muller
De afgevaardigden van de Zuidhollandse afdelingen van de SP hebben op 6 november de kandidatenlijst en de hoofdlijnen van het verkiezingsprogramma van de SP in Zuid Holland vastgesteld. Hierover werd de hele zaterdag over gesproken in het Rotterdamse Nieuwe Luxor theater. Volle bak in de foyer van het Nieuwe Luxortheater Aan het einde van de dag was de organisatie heel tevreden, de concept kieslijst was aangenomen zoals voorsteld en de hoofdlijnen van het programma waren aangenomen door de afgevaardigden.

Over dit programma werd soms pittg maar ook met een vrolijke noot gesproken. De afdelingen in Zuid Holland hadden dit eerst in hun eigen afdeling besproken en uiteindelijk waren er bijna 250 wijzigingsvoorstellen ingediend.

Discussie over programma in ontspannen sfeer

Uiteindelijk werden er een aantal ingetrokken en had de programmacommissie ook een aantal voorstellen overgenomen. Over de overgebleven voorstellen werd door de afgevaardigden gestemd, Bij deze stemming werden ook diversen voorstellen aangenomen, ondanks een eerdere afwijzing van de programma commissie.

Na de stemming over de voorstellen werd het programma door de aanwezigen unaniem aangenomen. De programmacommissie zal de aankomende weken een eindredactie gaan uitvoeren en dan de definitieve versie publiceren.

Stemming

Na de behandeling van het verkiezingsprogramma was het woord aan de kandidatencommissie onder leiding van Tweede Kamerlid Manja Smits uit Den Haag. Ze legde uit dat zowel Peter Romijn als Wiel Senden zelf hadden aangegeven niet meer verkiesbaar te zijn en dat Bart Vermeulen door zijn werk niet meer verkiesbaar wilde zijn als lijsttrekker maar wel als Statenlid. De commissie had Harre van der Nat voorgedragen als lijsttrekker.

Manja Smits legt kandidaatstellingsprocedure uit

Tijdens het tellen van de stemmen was er ook aandacht voor andere zaken zoals bijvoorbeeld de landelijke actie “We willen werk, geen armoede!” van de SP waar SP kamerlid Ulenbelt een toespraak hield.

Voorzitter van het stemburo Oane Sikkema maakte de uitslag bekend van de stemming onder de afgevaardigden. De gehele lijst onder aanvoering van Harre van der Nat was met een bijna conferentiebrede steun aanvaard en daarmee een feit geworden.

kersverse lijsttrekker Harre van der Nat geeft toespraak

Kersverse lijsttrekker van der Nat sprak hierna de afgevaardigden toe in zijn nieuwe rol . Hierbij een aantal citaten van deze toespraak :

Nadat de economische onweerswolken zich samenpakten en ons het zicht op de toekomst hadden ontnomen, is nu een langetermijnvisie voor de mensen cruciaal: De mensen hebben een vast punt nodig aan de horizon op op aan te sturen.

Als er een partij al jaren een duidelijke visie heeft is het onze partij wel. Het combineren van parlementair werk en het voeren van actie zorgt ervoor dat wij een unieke positie hebben ten opzichte van welke andere partij dan ook. Dat wat wij in wijken en buurten tegenkomen en aanpakken zorgt voor vertrouwen en daarmee sympathie. Nu meer dan ooit is het van belang om veel contact te maken met de inwoners van onze dorpen en steden. Want de morele verontwaardiging is groot maar niet georganiseerd. De SP moet en zal het gereedschap zijn in handen van de mensen.

Nederlands rijksten zijn afgelopen jaar nog rijker geworden. Dat blijkt uit de jaarlijkse telling van zakenblad Quote, die afgelopen woensdag de bekende lijst van de vijfhonderd rijksten van Nederland publiceerde. Tegen iemand die rijk is heb ik niets, die mogen van mij ook op de SP stemmen. Maar tegen diegene die ervoor gezorgd hebben dat er niets aan de hypotheekrenteaftrek wordt gedaan, val ik wel uit. VVD, CDA en PVV zorgen er, met de plannen van het huidige kabinet, voor dat gewone mensen alleen maar in moeten leveren. Deze partijen maken de kloof enkel groter.

De PVV doet provinciaal vrijwel over mee aan de statenverkiezingen. Lokaal deden ze dat op twee plaatsen om de boel warm te houden, maar met deze verkiezing gaat het indirect om de zetels in de eerste kamer. Ik kijk nu al uit naar de debatten met de PVV, want in onze provincie sta ik geen tweedeling en uitsluiting toe!

Onze toon zal hard zijn als dat nodig is.Aanpakken die partijen die de mensen dwingen tot een ongewilde herindeling in de Krimpenerwaard, Rijnwoude en Goedereede. Aanpakken die bestuurders die hun prestige projecten ten koste van bijna alles door willen drukken. Neem bijvoorbeeld de Rijn Gouwe Lijn waarbij naast een flink teruglopend aantal verwachte reizigers er ook een negatief advies van de randstedelijke rekenkamer kwam en de kosten zo hoog oplopen dat de provincie Zuid-Holland dreigt faiiet te gaan. Desondanks blijven zij dit project toch doordrukken en gemeenten als Leiden en Noordwijk onder druk zetten. Aanpakken die bestuurders van door de provincie gesubsidieerde instellingen die ver boven de premiernorm verdienen.

Ondanks de houding van veel partijen op het provinciehuis, is deelname aan het college voor de SP wel de inzet. We kunnen niet alleen lokaal maar ook provinciaal die verantwoordelijkheid dragen. En ja dan zullen ook wij water bij de wijn moeten doen. Maar het moet wel wijn blijven. Rode wijn dan wel te verstaan.
 

U bent hier