h

SP tegen herindeling Krimpenerwaard

11 november 2010

SP tegen herindeling Krimpenerwaard

De fractie van de SP in Provinciale Staten van Zuid-Holland vindt dat het op 10 november genomen besluit om de vijf gemeenten Nederlek, Ouderkerk, Vlist, Bergambacht en Schoonhoven samen te voegen voorgelegd moet worden aan de inwoners van die gemeenten. Uit eerdere peilingen bleek dat in drie van de vijf gemeenten de bevolking tegen een fusie is, in Nederlek zelfs 83 %. In Ouderkerk is geen peiling gehouden SP-statenlid Wiel Senden: "Een initiatief tot herindeling kan naar onze mening alleen verantwoord worden genomen als het van onderaf komt en meer in het bijzonder als de bevolking van de gemeenten er zich over heeft kunnen uitspreken;ik vind dat het Provincie bestuur het lef moet hebben om met dit besluit naar de inwoners van de Krimpenerwaard te gaan".

PvdA Gedeputeerde van Engelshoven-Huls bagatelliseerde gisteren in de vergadering van Provinciale Staten de tegenstand uit Nederlek door te stellen dat er op bewonersavonden in Nederlek 300 inwoners kwamen met ballonnen en al, dat er bij behandeling in de statencommissie op 3 november daar nog 80 van over waren en dat volgens hem nu alleen nog bestuurders op de publieke tribune zaten.

“Eerst besluit de gedeputeerde over de hoofden van de inwoners heen tot een fusie en geeft ze met deze uitspraak ook nog een trap na. Ik kan een dergelijke uitspraak niet anders betitelen dan pure minachting van de inwoners van Nederlek” aldus statenlid Senden die bezwaar maakte tegen deze uitspraak.

Volgens de SP presteren grotere gemeenten niet perse beter dan kleinere en kent schaalvergroting veel nadelen. De afstand tussen de inwoners en de politiek wordt vergroot, de opkomst bij verkiezingen daalt structureel en het aantal voorzieningen voor de inwoners neemt af.

Bij de stemming over de herindeling stemden uiteindelijk alleen de fracties van de SP en de Partij voor de Dieren tegen de gedwongen fusie.

De SP-fractie in de Tweede- en de Eerste Kamer zullen zich blijven verzetten tegen de herindeling van de gemeenten in de Krimpenerwaard.

U bent hier