h

Kale Rijnlandroute van de baan

27 december 2010

Kale Rijnlandroute van de baan

De provincie zet niet langer in op de aanleg van een ‘kale’ variant van de Rijnlandroute. Uit een brief van de provincie blijkt dat deze zogenaamde F-variant niet langer als een serieus alternatief wordt gezien. In deze F-variant zou een tweebaansweg in een open tunnelbak dwars door Voorschoten en direct langs de Leidse Stevenshof worden aangelegd.
SP-statenlid Erik Maassen ziet dit als een stap in de goede richting: “De F-variant zou heel slecht zijn geweest voor de mensen in de Stevenshof en Voorschoten. Ik ben blij dat deze dreiging in ieder geval weg is.” Op 7 november demonstreerden ruim duizend mensen tegen de F-variant.

Eind maart 2011 beslissen Provinciale Staten over het tracé van de Rijnlandroute. Van de verschillende mogelijke tracés maken de Churchill Avenue en het N11-Westtrace de meeste kans. Wel is er voor deze beide tracés een tekort van meer dan 250 miljoen euro. Maassen: “Het lokaal oplossen van de problemen van de Churchilllaan is 500 miljoen euro goedkoper. Ik hoop dat de provincie in tijden van crisis en bezuiniging ook naar deze oplossing kijkt."

U bent hier