h

SP stemt niet voor Rijnlandroute

21 december 2010

SP stemt niet voor Rijnlandroute

De Tweede Kamerfractie van de SP heeft niet voor een motie van VVD-Kamerlid Aptroot voor de Rijnlandroute gestemd. De SP wil geen Rijnlandroute dwars door Voorschoten en langs de Leidse Stevenshof. SP-Kamerlid Fashad Bashir: “Dit voorstel was bedoeld om snel extra geld beschikbaar te stellen voor de Rijnlandroute. Daarnaast werd uitgesproken dat de weg in ieder geval vierbaans moet zijn. Een vierbaansweg over het N11-Westtrace, met of zonder tunnels, voldoet aan de voorwaarden van deze motie. Daar kan de SP nooit mee instemmen.” De motie is ingediend door VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie en D66. SP-Statenlid Erik Maassen is blij met de steun van zijn Tweede Kamerfractie. “Mijn uitgangspunt is dat de Rijnlandroute niet nodig is. De problemen op de Churchilllaan kunnen heel goed worden opgelost door de knelpunten bij de aansluiting op de A44 en de A4 op te lossen. Daar staat elke dag de file.” Maassen heeft al meerder malen voorgesteld daar snel in te grijpen om de problemen op te lossen. “Het antwoord van gedeputeerde Van Dijk was dat de Rijnlandroute er nooit zou komen als we dat zouden doen. Van Dijk wil dus bewust de files niet oplossen omdat hij zo graag zijn nieuwe weg wil aanleggen.”

In de motie die de Tweede Kamer heeft aangenomen staat onomwonden dat de Rijnlandroute noodzakelijk is voor de bereikbaarheid van de regio. “Uit al het onderzoek dat hiernaar is gedaan blijkt het tegendeel. De Rijnlandroute kost kapitalen, maar lost nauwelijks verkeersproblemen op. Er is geen goede reden om de bewoners van de Stevenshof en Voorschoten op te zadelen met een vierbaanssnelweg,”aldus Maassen. Als de weg toch wordt aangelegd, dan wil de SP een variant die de mensen in de Stevenshof en Voorschoten niet zullen horen, zien of ruiken.

Maassen is verbaasd dat ook D66 voor de motie van Aptroot heeft gestemd. “Tot nu toe was D66 niet overtuigd van het nut van de Rijnlandroute, nu steunt die partij een oproep om zo snel mogelijk een vierbaanssnelweg aan te leggen. D66 draait ten koste van de inwoners van Leiden en Voorschoten”

U bent hier