h

SP-statenlid steunt manifestatie jeugdzorgers

10 januari 2011

SP-statenlid steunt manifestatie jeugdzorgers

Ruim 1000 medewerkers in de jeugdzorg uit het hele land kwamen samen in Amersfoort om voldoende tijd te eisen om methodisch en effectief te kunnen blijven werken met alle kwetsbare kinderen en gezinnen. SP-statenlid Eva de Bakker was samen met SP-Tweede Kamerlid Nine Kooiman aanwezig om de actievoerders een hart onder de riem te steken. De Bakker heeft tevens Gedeputeerde Staten gevraagd om de gezinsvoogden te steunen.

Eva de Bakker (rechts) deelt flyers uit In 2008 werd besloten dat gezingsvoogden maximaal 15 gezinnen of kinderen ('caseload') mochten helpen. Door maatregelen van de landelijke overheid komt dit op losse schroeven te staan met alle gevolgen vandien. De Bakker: “We moeten niet terug willen naar de tijd dat de wachtlijsten opliepen. Gezinsvoogden hadden te weinig tijd voor de gezinnen en kinderen onder hun hoede. Nu is het al moeilijk om het maximum van 15 niet te overschrijden.”

“Niet voor niets heeft de rechter in deze gevallen bepaald dat deze kinderen nú hulp nodig hebben,” vervolgd De Bakker. “Minder tijd betekent minder kwaliteit. Niet alleen zullen er meer wachtlijsten komen, maar ook de uithuisplaatsingen zullen langer duren. Dat moet voorkomen worden!”

De actievoerders kwamen samen om te protesteren tegen een verhoging van de caseload voor gezinsvoogden en het niet langer kunnen uitvoeren van de Deltamethode. Dit zegt de organisatie:

“De meest kwetsbare groep kinderen van de jeugdzorg kom je vooral tegen in de jeugdbescherming. Zij krijgen van de kinderrechter een gezinsvoogd toegewezen die zorg draagt voor hun veiligheid, welzijn en belangen. De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in de jeugdbescherming. Dat heeft geleid tot goede resultaten in de hulp aan deze zeer kwetsbare groep kinderen. Een recent onderzoek, uitgevoerd door het Kohnstamm instutuut van de UVA, heeft uitgewezen dat methodisch werken met de Deltamethode door gezinsvoogden leidt tot verkorting van de duur van de OTS en tot minder en kortere uithuisplaatsingen

Door een nog steeds niet toereikend tarief voor de Jeugdbescherming komen deze goede resultaten nu in gevaar en daardoor ook de veiligheid en zorg voor de groep kinderen en gezinnen in Nederland die vaak al hun hele leven in het verdomhoekje zitten. Tot dusver was het mogelijk de caseloadverlaging te financieren door projectsubsidies, incidentele extra middelen van de Provincies of tijdelijke interne bezuinigingen. Deze mogelijkheden houden op of zijn uitgeput. Hierdoor dreigt weer een caseloadverhoging en daarmee een onontkoombaar verlies aan effectiviteit van de jeugdbescherming. Abvakabo FNV, de bestuurders in de Jeugdzorg, verenigd in MOgroep Jeugdzorg en de jeugdbeschermers zelf – verenigd in de BMJ en het Platform van Ondernemingsraden van de Bureaus Jeugdzorg - vinden dat onacceptabel. Samen met het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg maakten zij dit duidelijk op een landelijke manifestatie in Amersfoort.”

Kijk hier voor een verslag en een fotoreportage.

U bent hier