h

Geen geld voor openbaar vervoer naar asfalt, zoals D66 en VVD willen

27 februari 2011

Geen geld voor openbaar vervoer naar asfalt, zoals D66 en VVD willen

Bij een debat in Leiden kreeg SP-Statenlid Eva de Bakker de vraag of de SP geld voor de RijnGouwelijn (RGL) wil besteden aan de Rijnlandroute. D66 in de Tweede Kamer heeft er namelijk voor gepleit om het geld dat is gereserveerd voor de RGL-West te gebruiken voor de weg Rijnlandroute. Eerder deed de VVD een vergelijkbaar voorstel. “De SP wil geen geld dat is bestemd voor openbaar vervoer stoppen in asfalt,” antwoordde De Bakker


De kosten van de RGL worden steeds meer onbeheersbaar. De verantwoordelijke CDA-provinciebestuurder schraapte de hele begroting leeg op zoek naar potjes die hij voor de RGL kan inzetten. Hierdoor wordt het openbaar vervoer in de hele provincie Zuid-Holland van al zijn franje ontdaan. Goedkope buskaartjes, gratis bussen rond Kerst, extra diensten van noodzakelijke maar onrendabele lijnen op Goeree-Overflakkee of nieuwe projecten met Hoogwaardig Openbaar Vervoer, ze worden allemaal opgeofferd aan de RGL.
 


“Genoeg redenen om het geld dat er is voor de RGL niet te besteden aan asfalt,” stelt De Bakker. “Er zijn alternatieven om met schone kleinere bussen het openbaar vervoer tussen Leiden en de kust te verbeteren. Daarmee kom je tegemoet aan de wens van de Leidse inwoners, die met 69% tegen de RGL door Leiden heeft gestemd. Bovendien is de weerstand tegen de RGL erg groot in Katwijk en Noordwijk. De RGL is een bodemloze put.”

De SP wil op het gebied van wegen de lokale knelpunten oplossen. Bij het debat zei De Bakker: “De SP is geen anti-auto partij, maar asfalt aanleggen met OV-geld gaat te ver. Onderzoeken wijzen uit dat op de Churcilllaan 85% van het verkeer bestemmingsverkeer is. De plannen die er nu liggen van de provincie voor de Rijnlandroute walsen daar overheen.”

U bent hier