h

Opheldering over herindelingsplannen Provincie

27 februari 2011

Opheldering over herindelingsplannen Provincie

De SP-statenfractie wil snel opheldering over de herindelingsplannen van de Provincie. Na berichtgeving in de media en op basis van een gespreksverslag tussen de gemeente Waddinxveen en het provinciebestuur blijkt dat de Provincie een nieuwe fusie tussen Waddinxveen en Zuidplas als mogelijkheid ziet. Eind vorig jaar kwamen er al berichten in de media dat Rijswijk, Delft en Midden Delfland zouden moeten fuseren. Fractievoorzitter van de SP-statenfractie Bart Vermeulen: “Dat Zuidplas opnieuw in beeld is voor een gemeentelijke herindeling is echt bizar. De gemeente is net één jaar oud en hard aan het werk om de organisatie op te bouwen. Daarnaast is bij de gemeente Zuidplas niets bekend over dit voornemen. Het Provinciebestuur moet snel openheid van zaken geven over hun plannen.”


Verder vind de SP het opvallend dat het provinciebestuur volkomen voorbij gaat aan het feit dat er in Waddinxveen een referendum over de bestuurlijke toekomst wordt gehouden.

“Het provinciebestuur wil medio mei van Waddinxveen weten hoe ze tegen een fusie of samenwerking met Gouda of Zuidplas aankijken. Dat het provinciebestuur opnieuw een herindeling ter sprake brengt is absurd.
Eerst is de kiezer aan het woord bij de Statenverkiezingen en bij het referendum in Waddinxveen. Deze handelswijze laat zien dat de huidige collegepartijen voorbij gaan aan wat de inwoners willen” aldus Vermeulen.

Omdat eind vorig jaar ook al geluiden naar buiten kwamen over een mogelijke fusie tussen Delft, Rijswijk en Midden-Delfland wil de SP zo snel mogelijk van het provinciebestuur een overzicht van alle lopende gesprekken met gemeenten over mogelijke herindelingen.De partij stelt daarom schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten en wil zo snel mogelijk een antwoord.

SP-er Vermeulen: “Na 2 maart starten de onderhandelingen voor een nieuw provinciebestuur en de SP wil dan niet voor voldongen feiten komen te staan. Herindelingen hebben meer nadelen dan voordelen. Maar wat de SP betreft komen er alleen herindelingen als de inwoners van de gemeenten daarmee instemmen.”

U bent hier