h

SP Steunt tuinders in het buitengebied

22 februari 2011

SP Steunt tuinders in het buitengebied

De SP wil dat er een einde komt aan de beperking van de omvang van glastuinbouwbedrijven buiten de concentratiegebieden. Al sinds de jaren zestig geldt in deze gebieden dat de bedrijfsomvang maximaal twee hectare mag zijn. Hierdoor worden deze ondernemers beperkt in hun groeimogelijkheden en de daarmee gepaard gaande verduurzaming van hun bedrijfsvoering. SP Statenlid Frank Johan Hoogendam zal daarom bij de tweede herziening van de Provinciale Structuurvisie voorstellen, dat de bedrijfsomvang van deze glastuinbouwbedrijven mag toenemen, maar alleen als de totale hoeveelheid glas in dat gebied niet toeneemt. De SP kan hierbij op de steun van het CDA rekenen, waarmee het op dit onderwerp heeft samengewerkt. Uitbreiding van een glastuinbouwbedrijf is vervolgens mogelijk door een aangrenzend bedrijf over te nemen, of via de ¨glas voor glas regeling¨. Bij deze regeling worden kassen in het buitengebied gesaneerd en vervolgens kan de glastuinder zijn bedrijf met die gesaneerde hoeveelheid hectares uitbreiden. Dit uiteraard onder de voorwaarde dat deze uitbreiding ook ruimtelijk gewenst en inpasbaar is.

Deze regeling heeft veel voordelen. Het geeft de glastuinbouwbedrijven in het buitengebied de mogelijkheid om te groeien en te verduurzamen. Het voorkomt verrommeling, doordat kassen van gestopte tuinders niet langer nodeloos leeg hoeven te staan. En kassen die op dit moment oneigenlijk gebruikt worden, bijvoorbeeld als caravanstalling, kunnen weer gebruikt worden voor de glastuinbouw. Daarbij ontstaan mogelijkheden voor Gemeenten en Provincie om gezamenlijk met de sector de sanering van verrommeld glas aan te pakken. “ Dat is voor iedereen een win-win situatie.”, aldus SP-er Frank Johan Hoogendam.

U bent hier