h

Stop provinciaal gelobby in Brussel

27 februari 2011

Stop provinciaal gelobby in Brussel

Rotterdammer Dennis de Jong zit sinds 2009 namens de SP in het Europees Parlement. Daar bindt hij de strijd aan met het ‘lobbycircus’. Ook de provincie Zuid-Holland heeft ambtenaren in Brussel rondlopen om te ‘lobbyen’. Wat is ‘het lobbycircus’?
“Naar schatting 15.000 mensen lopen hier in Brussel rond om de Europese Commissie en het Europese Parlement te beïnvloeden. Ze lopen hier werkelijk de deur plat om invloed uit te oefenen op wetsvoorstellen, liefst vóórdat ze geschreven worden.”

Toch niks mis mee, als parlementariërs geïnformeerd worden?
“Inderdaad. Informeren is goed. Als Amnesty International ons inzicht geeft in de mensenrechtensituatie in een land waar Europees zaken mee wordt gedaan, voegt dat wat toe. Probleem is alleen dat het zo onevenwichtig is. Van die 15.000 lobbyisten werken er 14.000 voor grote bedrijven. Hun belang krijgt dus voorrang. De grote bedrijven hebben ook veel meer financiële middelen om dingen voor elkaar te krijgen.”

En de provincie doet mee aan dat lobbycircus?
“In het ‘Huis van de Nederlandse Provincies’ in Brussel zijn dertig mensen full time aan het werk om Brussels geld binnen te halen voor provinciale projecten in Nederland. Tel daarbij de provinciale ambtenaren die al het papierwerk doen, en je komt aan een flink aantal mensen. Allemaal bezig met Europese subsidies binnenhalen.”

Is dat verspilde moeite?
“Nou ja, de potjes zijn er en de provincies krijgen van het kabinet minder geld. Dus geld halen in Brussel voor grote projecten is nooit weg. Een voorbeeld is het project om de Rotterdamse haven te verduurzamen. Probleem is dat er ook voor kleine projectjes wordt gelobbyd. Karla Peijs was namens het IPO – het InterProvinciaal Overleg – in Straatsburg en daar kwam ze uitleggen hoe fijn het was dat er Europees geld was voor bijvoorbeeld een pannekoekenhuis in Zeeland. Dat laat meteen zien hoe onzinnig die geldstromen zijn. Voor zo een klein project kan het niet rendabel zijn om voor geld te lobbyen in Brussel.”

Hoezo niet?
“Elk project moet aan Brusselse regels én aan Nederlandse regels voldoen. Elk potje in Brussel heeft weer andere regels en die veranderen ook nog regelmatig. Dat moeten ambtenaren allemaal uitzoeken, projectplannen maken, daar moeten mensen in Brussel mee leuren, en aan het eind van het verhaal moet alles nog eens dubbel verantwoord worden. Al het geld dat je in die bureaucratie steekt, is verspilling.”

Waarom is dat bureaucratische systeem er dan?
“De Europese Commissie breidt met die subsidiepotjes haar macht uit. De Commissie gaat bijvoorbeeld niet over armoedebestrijding. We hebben afgesproken dat landen zélf over daarover gaan. Terecht. Maar ja, dan bedenkt de Commissie een subsidiepotje. Aan dat potje verbinden ze regels. Via die regels hebben ze toch nog invloed op de armoedebestrijding in heel Europa. Al die potjes betalen we uiteindelijk zelf, via onze bijdrage aan Europa. Maar door alle bureaucratie blijft er zoveel aan de strijkstok hangen. De SP zegt: potjes weg, en de bijdrage aan Europa omlaag. Dan hebben we in Nederland meer geld over voor bijvoorbeeld armoedebestrijding.”

Wat vind je van het comité van de regio’s, waar provincie-gedeputeerden het Europarlement en de Europese Commissie mogen adviseren?
“Over verspilling gesproken! Ik kan je een uitzending 1van de VPRO aanbevelen, waarin het Comité ter sprake komt. Er wordt eindeloos vergaderd, veel papier, resoluties, adviezen. Minstens vier keer per jaar zijn gedeputeerden een paar dagen in Brussel; zij moeten die sessies voorbereiden. Het budget van het Comité is 80 miljoen euro per jaar. En het resultaat? Zowel Europese Commissieleden – zoals Neelie Kroes – als Europarlementariërs zeggen nooit iets te zien van al die adviezen van het Comité. En als ze al wat onder ogen krijgen, gaat het ongelezen de prullenbak in.”

Ga je op 2 maart zelf ook stemmen?
“Ja, natuurlijk! Op 3 maart is er in Brussel in de ochtend een vergadering over fraude in de Europese rekenkamer. Daar moet ik wel bij zijn. Dus of ik bij de uitslagenavond kan zijn, dat weet ik nog niet.”

In het verkiezingsprogramma 2van de SP-Zuid-Holland staan in het hoofdstuk ‘Een democratische provincie’ de standpunten van de SP over provinciaal gelobby in Brussel. In het kort: ‘stop onnodige geldverspilling’.

U bent hier