h

Zorgen om voortbestaan kleine gemeenten

27 februari 2011

Zorgen om voortbestaan kleine gemeenten

De Statenfractie van de SP maakt zich zorgen om de herindelingsdrang van de provincie. “Als de huidige partijen in het provinciebestuur (CDA, VVD, PvdA en CU-SGP) het na de verkiezingen voor het zeggen houden is het voortbestaan van veel gemeenten onder de 20.000 inwoners onzeker.” Dat stelt SP-fractievoorzitter in Provinciale Staten Bart Vermeulen. Op dit moment zijn er in Zuid-Holland nog 12 gemeenten onder de 20.000 inwoners waar geen herindelingsprocedure loopt. Voor de verkiezingen van 2007 waren dat er nog 29.

De afgelopen jaren heeft het provinciebestuur onder aanvoering van PvdA-Gedeputeerde Van Engelshoven-Huls flink ingezet om het aantal gemeenten in Zuid-Holland te verkleinen. Op dit moment zijn 250.000 inwoners in de provincie betrokken bij een herindeling. Bij geen enkele van deze herindelingen hebben de inwoners een beslissende stem gehad over de samenvoeging van de gemeente.

SP-er Bart Vermeulen: “Eerst zei het provinciebestuur dat kleine gemeenten geen goede bestuurskracht hebben en hun taken niet aankunnen, maar toen dat bleek mee te vallen en er ook grote gemeenten zijn die minder goed op scoren op dit punt verdween dat argument naar de achtergrond. Uiteindelijk werd het argument dat de bestuurders gewoon minder gemeenten willen.”

De SP is tegen herindelingen omdat ze meer nadelen dan voordelen hebben. De voordelen worden vaak overdreven. Met samenwerking tussen gemeenten kunnen veel van die voordelen ook worden gehaald. Een belangrijk bezwaar is dat de afstand tussen de inwoners en de politiek groter wordt en dat het aantal voorzieningen afneemt.

“Uit een door de SP gevraagde evaluatie van herindelingen bleek dat de opkomst bij verkiezingen structureel daalt en dat het vertrouwen in de politiek afneemt. Verder zie je na herindelingen dat het aantal voorzieningen afneemt; daarnaast zijn gemeentelijke fusies zeer kostbaar” aldus Vermeulen.

Los van het feit dat de SP tegen herindelingen is wil de partij dat de inwoners een beslissende stem krijgen. Daarom haalt de partij tot eind mei in de Krimpenerwaard en op Goeree-Overflakkee handtekeningen op om aan de Tweede Kamer aan te bieden. Die beslist rond de zomer over de herindeling van deze twee gebieden.

U bent hier