h

Bedankt Eva, Erik, Frank-Johan, Wiel en Peter!

16 maart 2011

Bedankt Eva, Erik, Frank-Johan, Wiel en Peter!

Foto: Provincie Zuid-Holland / afscheid Eva, Frank, Wiel, Erik, Peter
Vandaag nemen vijf statenleden van de SP afscheid van Provinciale Staten. Door de verkiezingsuitslag of omdat ze stoppen komen ze niet terug. De fractie wil daarom een groot woord van dank uitspreken aan de inzet in de Staten en is blij dat ze op de achtergrond blijven helpen aan onderwerpen die spelen. Een van de onderwerpen die vier jaar lang heeft gespeeld is de kwaliteit van de Jeugdzorg in Zuid Holland. Eva de Bakker heeft zich enorm ingezet om een zo goed mogelijke jeugdzorg in de Provincie neer te zetten. Een van haar drijfveren was, dat er door gebrek aan opvangplaatsen, jongeren in jeugdgevangenissen werden opgesloten. Niet alleen de SP maar ook de jeugdzorg heeft dus veel te danken aan de grote inzet van Eva. CdK Franssen kenmerkte Eva door de opmerking :”Dat kinderen in de jeugdzorg centraal moeten staan en niet de regels over geld stond voor jou centraal”

Als Rijnlandroute, OV Chipkaart en RijnGouweLijn in het nieuws kwamen was Erik Maassen daar altijd bij. Vooral de Rijnlandroute was een van de speerpunten waarin Erik zich strijdbaar opstelde en samen met de bewoners ging demonstreren. Landelijk werd zijn standpunt bekend toen hij pleitte voor uitstel van de OV Chipkaart. Fransen gaat er vanuit dat Erik terugkomt ergens in de potitiek :”Wie eenmaan in de hitte van de keuken heeft gestaan wil de hitte van de keuken.niet meer uit... “

Frank-Johan was vooral bezig met de ruimte en landbouw. Zo heeft Frank Johan op het laatst nog een motie met het CDA over beter hergebruik van kassen aangenomen gekregen en nam hij actie tegen een megatal in Woubrugge. CdK Franssen noemde hem “Kristisch dynamisch en creatief.” Ook roemde hij hem als ondernemer : “Je bewijst dat een ondernemer zich geen Alice in Wonderland hoeft te voelen”

Wiel Senden is de drijvende kracht achter alle milieustandpunten van de fractie en opsteller van het Milieurapport Zuid Holland waarbij hij pleitte voor strengere controle van bedrijven aan de vergunningen, CdK Fransen kenmerkte Wiel als van het slag politici die tweerichtingsverkeer tussen poltiek en samenleving nastreeft! Daarnaast loofde hij Senden om zijn wat afstand naar het bestuur, humoristisch, een tikje ironie en soms een vleugje sarcasme.

Peter begon in december 2002 in de fractie van de SP en was het langst zittende statenlid van de fractie. Peter is altijd actief geweest voor sociale woningbouw en opperde al in 2005 om leegstaande kantoren om te laten bouwen naar starterswoningen. Franssen bedankte hem om deze vooruitziende blik. Peter is op eigen verzoek niet op een niet verkiesbare plek geplaatst.

U bent hier