h

Dit kabinet levert een sociale kaalslag op

1 maart 2011

Dit kabinet levert een sociale kaalslag op

"Dit kabinet doet helemaal niets voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Het gevolg hiervan is een sociale kaalslag".
Dit betoogde Arjan Vliegenthart tijdens het debat met kandidaat Eerste Kamerleden in Societeit 'Alveus Dei', georganiseerd door de ChristenUnie en de christelijke studentenverenigingen.
Voorafgaand aan het debat kregen kandidaat Statenleden twee en een halve minuut de tijd om een betoog te houden. Jerry Snellink, nummer vier op de lijst van Zuid-Holland, sprak namens de SP. Hij betoogde: "Er zijn drie punten waar ik mij in de Provinciale Staten voor in zal gaan zetten. Ten eerste, meer en betere betaalbare woningen voor jongeren en starters. Ten tweede een jeugdzorg zonder marktwerking en kortere wachtlijsten. De menselijke waardigheid moet hier centraal staan. En als derde betaalbaar en goed openbaar vervoer. Er moeten in de buurt van alle maatschappelijke organisaties, zoals ziekenhuizen en buurthuizen een halte komen".

Daarna was het tijd voor het debat tussen de kandidaat Eerste Kamerleden. Zij kregen de vraag: "Hoe kunnen we de kenniseconomie bevorderen?" Volgens Vliegenthart moet Nederland het hebben van de kennis in de samenleving zelf. Begin bij de basis en investeer in onderwijs - bijvoorbeeld in hoger onderwijs. Dat vindt iedereen logisch, maar het kabinet van VVD, CDA en PVV bezuinigen daar juist op. Er moet breed geinvesteerd worden; voor een goede kenniseconomie moet je niet alleen aandacht hebben voor betavakken, maar ook voor zaken als actief burgerschap en participatie in de samenleving. Vanuit de zaal kwam met name kritiek op de huidige plannen van het kabinet. Een aantal studenten vroeg zich af hoe langstudeer-boetes en afschaffing van de basisbeurs in de Masterfase de kenniseconomie kunnen stimuleren, hier kwam helaas van zowel de VVD als van het CDA geen helder antwoord op.

Afsluitend kregen de SP en GroenLinks de stelling of iedereen uit het buitenland, die iets kan toevoegen aan de arbeidsmarkt, welkom is ongeacht kennismigratie of arbeidsmigratie. Vliegenthart stelde dat er eerst adequate voorzieningen moeten worden getroffen voordat je mensen in Nederland kunt ontvangen. Vliegenthart: "Het is een serieus probleem dat niet aan deze migranten ligt maar aan de regering. Het komt nu te vaak voor dat Polen in Nederland onder het minimumloon werken en slechte voorzieningen hebben op het gebied van huisvesting. Dat is niet goed voor deze mensen, maar zo ondergraaf je ook het minimumloon voor anderen, en breek je de verzorgingsstaat af. Een kwalijke zaak wat de SP betreft."

U bent hier