h

Geen megastal in Woubrugge

1 maart 2011

Geen megastal in Woubrugge

Foto: SP

De SP wil geen uitbreiding van de bio-industrie in de vorm van een megastal voor 3600 varkens in Woubrugge. Dat stelt SP-statenlid Frank Johan Hoogendam nadat deze week bleek dat de gemeente Kaag en Braassem hiervoor een vergunning heeft gegeven. De gemeente deed dat de dag nadat de Provinciale Structuurvisie door Provinciale Staten werd vastgesteld.

In die structuurvisie staan juist beperkingen voor de intensieve veehouderij. Vorig jaar heeft de provincie, op initiatief van de SP, afgesproken dat er geen plaats is voor nieuwe intensieve veehouderij in Zuid-Holland. Bestaande veehouderijen worden slechts een beperkte mogelijkheid geboden om uit te breiden, namelijk alleen wanneer dit aantoonbaar gedaan wordt met als doel de leefruimte en dierenwelzijn te vergroten.

SP Statenlid Frank Johan Hoogendam: “De gemeente gaat met deze vergunning tegen de Provinciale Structuurvisie in. We willen van het provinciebestuur weten wat ze eraan gaat doen. Uitbreiding van de bio-industrie willen we niet.”

In 2010 speelde in Woubrugge al een enorme stankoverlast en waren milieuvergunningen niet op orde.
“We willen weten naast het dierenwelzijn ook de omwonenden behoeden voor veel overlast”, aldus Hoogendam.
De SP stelt schriftelijke vragen aan het provinciebestuur.

U bent hier