h

SP Zuid-Holland wil geen vierde baan SnowWorld

11 mei 2011

SP Zuid-Holland wil geen vierde baan SnowWorld

De gemeente Zoetermeer wil een vierde baan voor SnowWorld aanleggen. “Met de komst van deze vierde baan wordt de natuur aangetast. Er wordt niet alleen in de natuur gebouwd, ook wordt het uitzicht aangetast door deze kolos van 60 meter hoog” aldus SP-statenlid Jerry Snellink. In 2010 heeft de SP een motie laten aannemen waarin staat dat natuur niet zomaar mag wijken voor recreatie. Snellink gaat er dan ook vanuit dat de provincie de bouw van deze vierde baan niet toestaat. Inmiddels heeft Snellink via schriftelijke vragen aan het college om opheldering gevraagd.

De vierde baan van SnowWorld moet zo’n 60 meter hoog, 300 meter lang en 40 meter breed worden. Hiermee steekt de baan ver boven de al bestaande banen van SnowWorld uit en moet er gebouwd worden in het Zoetermeerse Buytenpark. Het Buytenpark ligt buiten de grens waarbinnen gebouwd mag worden door de gemeente Zoetermeer. Daarom mag de gemeente niet beginnen met de bouw van de vierde baan. De provincie moet eerst een ontheffing verlenen.

U bent hier