h

SP tegen Bestuursakkoord met kabinet

29 juni 2011

SP tegen Bestuursakkoord met kabinet

De SP-statenfractie stemde tegen het bestuursakkoord tussen de provincies en het rijk.
Naar de mening van de SP zijn de afspraken slecht voor de jeugdzorg en de natuur.
In het bestuursakkoord staan afspraken tussen het kabinet en de provincies over de taakverdeling tussen de overheden en de bezuinigingen die het kabinet wil doorvoeren. SP-Statenlid Bart Vermeulen: “Het kabinet schuift op deze manier de bezuinigingen af op de provincies en daarbij zijn vooral de jongeren in de jeugdzorg en de natuur het kind van de rekening.
Op beide terreinen krijgen de provincies en de gemeenten (die de jeugdzorg gaan uitvoeren) te maken met flinke bezuinigingen. De SP wil de rekening van de crisis niet afwentelen op de kwetsbaren in de samenleving en op de natuur.

Zorgen had de SP-fractie ook over de gevolgen van de bezuinigingen waar de gemeenten mee te maken krijgen. Vooral op sociaal gebied zoals de sociale werkvoorziening zal een kaalslag plaatsvinden.

“Hoewel we als provincie niet gaan over de afspraken met de gemeenten is het belangrijk om daar wel even stil bij te staan. Het zal immers vele inwoners van onze provincies treffen” aldus Vermeulen.

Een meerderheid van provinciale staten stemde uiteindelijk toch in met het bestuursakkoord.
De SP kreeg wel de toezegging van de gedeputeerde dat hij terug naar provinciale staten komt als er in de volgende onderhandelingen met gemeenten, provincies en het kabinet onderdelen van het akkoord alsnog wijzigen.

U bent hier