h

SP en D66 vragen uitleg over benoeming Leemhuis-Stout

31 augustus 2011

SP en D66 vragen uitleg over benoeming Leemhuis-Stout

De  Statenfracties van SP en D66 willen tijdens de Statenvergadering van 14 september uitleg van Commissaris van de Koningin Jan Franssen over de benoeming van mevrouw Leemhuis-stout als waarnemend burgemeester van Schiedam. Zij volgde voor de zomer de afgetreden burgemeester Verver op. Na de benoeming ontstond veel commotie in Schiedam toen bleek dat Leemhuis-Stout een vriendschappelijke band heeft met de afgetreden burgemeester Verver. Ook het feit dat een zoon van Leemhuis-Stout werkzaam was voor de gemeente Schiedam versterkte de onrust.

In eerdere schriftelijke vragen toonden D66 en de SP zich bezorgd over de gevolgen van deze vriendschappelijke relatie voor het onderzoek dat BING deed naar het functioneren van de voormalige burgemeester Verver. De fracties vreesden dat de vriendschap zou kunnen leiden tot terugtrekking van betrokken ambtenaren uit het onderzoek uit angst voor eventuele gevolgen voor hun eigen positie. Uit het BING-rapport is nu gebleken dat dat het geval was. Enkele medewerkers hebben verzocht om hun eerdere melding te vernietigen. ‘De negatieve invloed van de benoeming van waarnemend burgemeester Leemhuis Stout op het onderzoek van BING is een ernstige zaak, wij willen daarom van de Commissaris weten of dat voorkomen had kunnen worden’, aldus SP Statenlid Bart Vermeulen.

De antwoorden op de schriftelijke vragen die de beide fracties voor de zomer stelden leverde weinig informatie op. Volgens D66 fractievoorzitter Geertjan Wenneker geven de conclusies van het BING rapport over het functioneren van de voormalige burgemeester aanleiding om de commissaris publiekelijk uitleg te laten geven over de benoeming.

U bent hier