h

Europese natuurdoelstellingen onbetaalbaar. Wie krijgt de boete?

14 september 2011

Europese natuurdoelstellingen onbetaalbaar. Wie krijgt de boete?

Staatssecretaris Bleker liet op 7 september jongstleden weten dat boetes die voortkomen uit het niet behalen van Europese natuurdoelstellingen voor de rekening komen van de provincie. Dit was onder andere te lezen in Trouw. De SP vindt het onredelijk dat de staatssecretaris de Provincie wel houdt aan de doelstellingen, terwijl er vanuit het rijk miljoenen bezuinigd wordt.Hierdoor beschikt de Provincie niet over voldoende geld om nieuwe natuurgebieden aan te kopen en mogelijk ook niet eens om de huidige aangekochte gebieden goed te beheren. Esther Zwaan, Statenlid voor de SP in Zuid-Holland, heeft de Gedeputeerde onder andere gevraagd wat de uitspraak van de staatssecretaris betekent voor de Europese natuurdoelstellingen in Zuid Holland. Zijn deze met het oog op de bezuinigingen nog te behalen?

U bent hier