h

SP Zuid-Holland wil snelle aanpak vertragingen bij de Harmsenbrug

6 september 2011

SP Zuid-Holland wil snelle aanpak vertragingen bij de Harmsenbrug

De SP fractie in Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft schriftelijke vragen gesteld over het uitblijven van de verdubbeling van rijbanen van de N57 bij de Harmsenbrug. De SP wil snel antwoorden over de ongewenste vertraging voor het wegverkeer op die locatie.
In maart 2011 zou de verbreding van de N57 een feit zijn maar automobilisten die gebruik maken van deze brug staan nog steeds dagelijks vast.`
Door de aanleg van de fietsersbrug (Harmsenbrug) in 2009 kon het huidige fietspad een tweede rijstrook voor het wegverkeer worden, waardoor de doorstroming op de N57 zou worden verbeterd. Daarmee zou de capaciteit bijna worden verdubbeld.

“Deze weg is als ontsluitingsroute van Voorne Putten van groot belang en al helemaal bij een eventuele calamiteit. Een snelle aanpak van dit probleem is dus vereist” aldus SP-er Van der Nat.

De SP wil van de gedeputeerde weten waarom de verdubbeling van de N57 nabij de Harmsenbrug vertraagt is en op welke termijn de problemen zijn opgelost.

* Het is gebleken dat de Harmsenbrug en de N57 vallen onder de bevoegdheid van Rijksoverheid. De Statenfractie heeft de kwestie onder de aandacht gebracht bij de SP Tweede Kamerfractie.

U bent hier