h

Geen Helihaven op landgoed in Wassenaar

13 oktober 2011

Geen Helihaven op landgoed in Wassenaar

De Raad van State bepaalde onlangs in een hoger beroep over het plan voor een helihaven in Wassenaar dat er geen ontheffing verleend wordt voor het vliegverbod boven de paleizen Huis ten Bosch, Noordeinde en landgoed de Horsten. SP Statenlid Lies van Aelst; ‘De komst van deze privé helihaven is nu definitief van de baan, daarmee willen wij de omwonenden die er veel overlast van zouden krijgen hartelijk feliciteren.’ Een groot aantal omwonenden van de geplande locatie in Wassenaar hebben de afgelopen jaren gestreden tegen de plannen van de eigenaar van het landgoed. De SP stond aan hun zijde.
De provincie heeft, na aandringen van de SP, in 2009 duidelijk uitgesproken geen helihavens voor privé-personen te willen toestaan. De gedeputeerde ging een zienswijze indienen op de bestemmingsplanwijziging van de gemeente. Alle acties van de actiegroep, de provincie en anderen hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat de privé helihaven er niet zal komen.

Van Aelst: 'We zijn blij dat de grote milieu- en geluidsoverlast, die de privé helihaven zou hebben gegeven, de omwonenden bespaart zal blijven.' Als het aan de SP had gelegen zouden er in Zuid-Holland geen commerciële helihavens komen. De SP-Statenfractie diende bij de behandeling van het provinciale luchtvaartplan in 2009 hier al een motie voor in, helaas haalde deze geen meerderheid.

U bent hier